Ta i bruk innovationscheck!

KivaQ har godkänts som en serviceproducent för Tekes Innovationscheck. Vi erbjuder sakkunnighjälp åt små företag och team (ca 15-30 personer) för att utveckla en innovativ företagskultur. Med KivaQ-metoden (enkätworkshop) engagerar vi varje individ i teamet till att utveckla och prioritera sitt eget och teamets arbetet. Det är möjligt att använda KivaQ-metoden nationellt med hjälp av ett nätverk av utbildade KivaQ-facilitatorer runtom i Finland.

I centrum för KivaQ ligger arbetsvälbefinnandet, som garanterar att varje individ är intresserad och engagerad. Under worshoppen bygger teamet tillsammans upp en på förtroende baserad, innovativ verksamhetskultur, som är nödvändig för att teamets arbete skall löpa och för att förbättra arbetsvälbefinnandet, produktiviteten och lönsamheten.

Vi ger gärna tilläggsuppgifter även då det gäller ansökan till Tekes. Tag kontakt!

Vad är en innovationscheck?

Den av Tekes beviljade innovationschecks värde är  6 200 € (5 000 € + mvs) och den kan användas till att anskaffa sakkunnigtjänster, som hänför sig till innovationsverksamhet. Sedeln är avsedd för små och medelstora företag med  etablerad affärsverksamhet, vilka vill inleda innovationsverksamhet.  Med innovationsverksamhet avses åtgärder med vilka företaget utvecklar sina produkter, tjänster eller processer eller inköper extern sakkunskap, som behövs för innovationsverksamheten. Tilläggsuppgifter finns på Tekes sidor.