KivaQ Nyhetsbrev, mars 2020

Bästa KivaQ facilitatorer, användare av KivaQ enkäter samt andra intresserade,

Världen har tillfälligt förändrats; föregående veckas vardag är denna veckas undantagstillstånd. Många människors grundrutiner har förändrats för tillfället. Vi får vara kreativa och utveckla nya strategier i vår vardag. Låt oss stanna positiva och lita på att den nuvarande situationen är tillfällig och att vardagen återvänder.
I detta nyhetsbrev berättar vi kort om vad som är aktuellt i KivaQ:

1. KivaQ enkätens nya funktioner och priser
2. Greetings from London; KivaQ: s besök i London
3. KivaQ i vardagen: ÅHS

1. KivaQ enkätens nya funktioner och priser

KivaQ:s priser för tjänster och enkäter har uppdaterats i samband med enkätapplikationens våruppdatering. Vissa priser har stigit och andra har sjunkit.
Bland annat har följande förbättringar gjorts i enkäten:
• KivaQ enkäterna har fått nya namn. KivaQ enkäterna är nu: KivaQ W (= Work Wellbeing), KivaQ E (= Equality) ja KivaQ M (= Mångval).
• Enkätbeställningen kan avbrytas, sparas och fortsättas senare.
• Till det hierarkiska organisationsträdet kan du nu lägga till undergruppernas personalstyrka, vilket betyder att programmet kan räkna gruppernas svarsprocenter.
• Enkätresultatet kan nu fås som PDF-rapport.
• KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkätens nya branschjämförelsematerial ”Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring” är nu också publicerat.

 

2. KivaQ deltog i Wellbeing at Work event:et i London i november.

KivaQ nätverkade aktivt under besöket, vilket är viktigt då vi planerar vårt inträde på UK marknaden. På bilden vänster Chris (arr), Sabina och Markus. KivaQ deltar i ett motsvarande tillfälle i Singapore i juli, förutsatt att det genomförs som planerat.

 

3. KivaQ i vardagen

KivaQ i vardagen i detta nyhetsbrev berättar om Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) som gjorde en klar förbättring i deras KivaQ resultat 2019 jämfört med deras enkätresultat några år tidigare. Den största skillnaden sågs i deras KivaQ workshopsgrupper (8 grupper; ca 150 arbetstagare) där KivaQ index (7 standarsfrågornas medeltal) hade klart stigit.

 

 

Må så väl och ta hand om er,
Skärgårdshälsningar
KivaQ teamet (Sabina, Markus ja Ove)