Kontaktuppgifter

KivaQ Oy Ab
Doktorsvägen 1, 25900 Dalsbruk
info@kivaq.fi
FO-nummer: 1758144-6

Nätfaktura
Nätfakturaoperatör: Nordea
Förmedlarkod:  NDEAFIHH
Nätfakturaadress: FI1917783000001588
EDI-kod: 003717581446

Markus Näsman
VD
tel. +358 (0) 414960905 (WhatsApp Call & Messages)
markus.nasman@kivaq.fi

Är KivaQs VD, – Upprätthålla och öka effektiviteten i all affärsverksamhet, strategiläggning av processförbättringar, implementering av operativa rutiner, analyser och konstruktion av enkäter och teknisk support

 

Sabina Simola-Ström
Utvecklingsdirektör
tel. +358 (0) 445 596947
sabina.simola-strom@kivaq.fi

Sabina Simola-Ström

Är magister i utvecklingspsykologi. Hennes specialitet är konstruktiv, empatisk kommunikation, arbetsgemenskapsutveckling och projektledning.

 

Ove Näsman
Senior Advisor och Styrelseordförande
tel. +358 (0) 400218537
ove.nasman@kivaq.fi

Ove Näsman - KivaQ kontakt

Läkare och specialiserad på arbetshälsa är utvecklaren av KivaQ-metoden. Ove har haft en lång karriär inom utveckling av välbefinnande i arbetet och är en av de mest respekterade personerna inom sitt område.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _