Kontaktuppgifter

KivaQ Oy Ab
Doktorsvägen 1, 25900 Dalsbruk
tel. +358 (0)400 218 537
info@kivaq.fi
FO-nummer: 1758144-6

Nätfaktura
Förmedlarens kod (Nordea):  NDEAFIHH
Nätfakturaadress: FI1917783000001588

Sabina Simola-Ström
Utvecklingsdirektör
tel. +358 (0) 445 596947
sabina.simola-strom@kivaq.fi

Sabina Simola-Ström

Skärgårdens Arbetshälsoakademi Ab
Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs
tel. +358 (0)2 5210 100, fax +358 (0)2 5210 101
info@skargardensarbetshalsoakademi.fi
www.skargardensarbetshalsoakademi.fi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _