Referenser

Nöjda kunder är en hörnsten i vår verksamhet. Nedan några erfarenheter och kommentarer av våra kunder.

Raseborg_KivaQ referenser

Personalchef, Raseborgs stad:

Vår personal har upplevt KivaQ-metoden som fungerande. Den utgår inte ifrån färdigt givna svar utan engagerar deltagarna att tillsammans hitta lösningar för ett ökat arbetsvälbefinnande.

Carus_KivaQ-referens

VD, CarusPBS:

Vi hade stor nytta av KivaQ W-enkäten och -utvecklingsworkshoppen redan år 2007.

FnSteel_KivaQ-referens

VD, Dalwire:

KivaQ har varit en bra och enkel metod för utveckling av arbetsvälbefinnandet hos både tjänstemän och timanställda. Vi har i flera år följt utvecklingen av arbetsvälbefinnandet med hjälp av KivaQ W-enkäten.

referensbild-KivaQ

KivaQ-facilitator:

Jag har jobbat med KivaQ-metoden aktivt i några år och är imponerad över hur metoden alltid fungerar. Grupperna fokuserar på det väsentliga och har omedelbar nytta av de egenhändigt framarbetade resultaten.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _