Beställnings- och leveransvillkor

04.04.2024

Priser och information
KivaQ OyAb förbehåller sig rätten till förändring av prissättningen och informationen på nätsidan.

Reklamation
Anmärkningar gällande produkt och leverans bör göras inom 14 dagar efter att produkten levererats via e-post info(at)kivaq.fi. Anmärkningar gällande betalning bör riktas till Paytrail Oyj (se instruktioner under Betalning).

Betalning
Uppköpen betalas i samband med beställningen. Uppköpen kan betalas via finländska nätbanker och med betalkort. Betalningen sker via Paytrail Oyj:s webbplats.
Kunden kan även välja faktura som betalningssätt.

Betalning med kort
Vid betalning med kort fungerar KivaQ OyAb som marknadsförare och leverantör av produkterna och tjänsterna. Paytrail Oyj svarar för reklamationer. Vid betalningar med kort är Paytrail Oyj säljaren av produkten och affären sker mellan kunden och Paytrail Oyj. Säljaren ansvarar för alla skyldigheter i anslutning till en affär. Paytrail Oyj är även betalningsmottagare.

Betalning via nätbank
Vid betalningar via nätbanker genomför Paytrail Oyj (FI2122839) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. Nätbetalningarna sker via en skyddad anslutning och KivaQ OyAb har ingen tillgång till kundens konto- eller bankinformation.
Betalningsförmedlare
Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål angående betalningen ber vi er i första hand vara i kontakt med Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Betalning med faktura
Om man väljer att betala med faktura så skickas fakturan direkt efter slutförd beställning i .PDF format till den e-postadress som beställaren angett på grundinfosidan. Fakturan skall betalas inom 14 dagar till bankkontot angivet på fakturan. Vid försenad betalning gäller dröjsmålsränta enligt finsk lagstiftning.

Betalning för konsultuppdrag
Konsultuppdrag faktureras enligt överenskommelse med kunden. Vanligen som en nätfaktura men i vissa fall även som .PDF faktura. Fakturan skall betalas inom 14 dagar till bankkontot angivet på fakturan. Vid försenad betalning gäller dröjsmålsränta enligt finsk lagstiftning.

Leverans
Enkätnummer och lösenord sänds till den angivna e-postadressen omedelbart efter beställning. För konsultuppdrag levereras enkätnummer och lösenord enligt överenskommelse med kunden.

Villkor för användning av referensdata
Då Ni accepterar att KivaQ OyAb anonymt adderar Ert enkätresultat till referensmaterialet får Ni tillgång till hela KivaQ OyAb:s referensmaterial. Endast resultaten från de 7 standardfrågorna inkluderas i referensmaterialet.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _