Med workshopparna erhålls gott och hållbart arbetsvälbefinnande

UTVECKLINGSWORKSHOP

KivaQ-utvecklingsworkshopparnas (tidigare Metal Age) målsättning är att förbättra företagets totalproduktivitet och lönsamhet genom bättre arbetsvälbefinnande. Under workshopparna skapas konkreta och skräddarsydda praktiska åtgärder, vilka man kommer överens om tillsammans. En viktig del av KivaQ-metoden är att följa upp utvecklingen och att göra en innovativ arbetsmiljö till arbetsplatsens vardag.

Under KivaQ-workshopparna används den vetenskapligt bekräftade och i praktiken fungerande metoden utvecklad av Ove Näsman. Workshopparna kan vara från 1 till 2 dagar. Teamet söker tillsammans efter de viktigaste utvecklingsområdena och tillvägagångssätten. Prioriteringen är en väsentlig del av workshoppen eftersom det sammanför teamet och möjliggör en diskussion om vilket utvecklingsområde som är viktigast just nu, vilket också förbinder dem kraftigare till de gemensamma målen. Metoden baserar sig inte på färdiga svar, utan får deltagarna att gemensamt hitta lösningar för förbättrandet av det gemensamma arbetsvälbefinnandet. En systematisk uppföljning (2-3 gånger med cirka 3-6 månaders intervall) stöder teamet och säkerställer att de konkreta åtgärderna genomförs som överenskommet.

UtvecklingsworkshopMinskad arbetssjukfrånvaro statistik - KivaQ

Vår kund bestämde sig för att bryta ökningen av sjukfrånvaro. Utveckling av arbetsgemenskapen påbörjades i januari 2007.

Utveckling av arbetsgemenskaper

KivaQ-workshoppar har använts och används med framgång inom alla branscher, olika stora organisationer och bland anställda i alla åldrar. Workshopparna lämpar sig för organisationer av olika storlek. Workshoppen har konstruerats av specialläkaren i företagshälsovård Ove Näsman och Arbetshälsoinstitutets emeritusprofessor Juhani Ilmarinen.

KivaQ samarbetar med Hotel Kasnäs och utvecklingsworkshoppar ordnas regelbundet i Kasnäs utrymmen. Deltagarna får på detta sätt, vid sidan av workshopen, samtidigt njuta av Skärgårdshavets vackra natur och badhusets välmåendetjänster.

kivaq facilitatorKivaQ facilitator

KivaQ har utbildat workshopsfacilitatorer runtom i Finland. Bekanta dig närmare här.

Under en KivaQ-utvecklingsworkshop

  • hittar arbetsteamen via prioritering de mest väsentliga utvecklingsområdena
  • fokuserar man på lösningar i stället för på problem
  • besluts om konkreta åtgärder och inte enbart vackra fraser
  • får var och en i teamet delta och alla förbinder sig till det överenskomna
  • görs utveckling och en innovativ kultur till arbetsplatsens vardag

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _