Nyhetsbrev 03-2023

Bästa läsare

Trevligt att igen få författa ett nyhetsbrev. Det var ett intensivt och händelserikt 2022 för KivaQ och inledningen av 2023 har fört med sig många intressanta uppdrag med både nya och gamla kunder.
Vi har fått några förfrågningar kring vårt användarseminarium, där KivaQ enkät- och workshopanvändare samlas i Kasnäs för att dela erfarenheter. Före pandemin hade vi dessa seminarier vart annat år. Är du intresserad av att delta i ett dylikt tillfälle, hör av dig, så får vi ett grepp om hur stort intresset är.
God annalkande påsk och solig inledning på våren.

KivaQ satsar på ledarskapsutveckling
Under det senaste året har efterfrågan på service och tjänster kopplat till ledarskap och stöd för ledarskapsutveckling ökat kraftigt. Därför har vi nu satsat på att utveckla ett helhetsutbud av tjänster där KivaQ kan bidra. Vi jobbar brett så väl strategiskt med ledarskaps- och arbetsplatskulturutveckling som med att stöda i konkreta situationer i vardagen t.ex. i konfliktlösning eller arbetshandledning under kortare perioder. KivaQ är en partner som många väljer att arbeta långsiktigt med. Ta kontakt för att höra vilka tjänster vi kan erbjuda er för era behov.

Nya branscher publiserade
Det finns nu sju nya branscher publiserade att jämföra med er KivaQ W enkät.
• Olika branscher, Finland
• Städer, kommuner, Finland
• Vård och omsorg; sociala tjänster
• Utbildning
• Tillverkning, Finland
• Finans- och försäkringsverksamhet, Finland
• Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkning
• Transport och magasinering (Ny)
• Annan serviceverksamhet
• Annan näringsgren (Ny)
• lnformations- och kommunikationsverksamhet
• Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (Ny)
• Byggverksamhet (Ny)
• Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (Ny)
• Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (Ny)
• Fastighetsverksamhet (Ny)
• Försörjning av el, gas, värme och kyla, Finland

Uppdaterad prislista
Små organisationer kan nu få enkäten som konsultuppdrag cirka 40% billigare.
Priset per respondent har ändrats 0,13€ – 1,20€ beroende på organisationens storlek.

Pargas stad ville prioritera medarbetarnas arbetsvälbefinnande och byggde en årscykel runt KivaQ mätningen

Hej Pia Hotanen, sakkunnig i arbetshälsa vid Pargas stad.

Berätta, hur har ni valt att använda KivaQ W-enkäten i ert arbete med att stöda medarbetarnas arbetsvälbefinnande och en god vardag i arbetet?
Startpunkten för att utveckla ett system kring KivaQ enkäten var att personalen ofta upplevde att ingen utveckling hände efter en enkät, vilket det bidrog till att man inte kände sig motiverad att svara på enkäten. Målsättningen från personalavdelningens sida var att inkludera personalen i att själva få vara med, diskutera och delaktiga i att påverka sin vardag. Detta tänk mynnade ut i att vi ville skapa en systematik kring hur vi jobbade runt KivaQ W-enkäten.

Hur gör ni i praktiken?
Enkäten görs alltid på hösten. Enkäten analyseras av oss själva över jul. I början av året går cheferna själva genom resultatet med sin personal. Vi har här kunnat erbjuda dem stöd och hjälp genom att jag går ut och bidrar vid behov. Ibland har vi också inkluderat externt stöd när det behövs. I detta skede gör sen medarbetarna tillsammans med sin chef en utvecklingsplan för vilka saker man vill åtgärda under året. Under hösten görs en kort återkoppling kring hur läget är, och innan jul görs en ny KivaQ-mätning.

Vad är nyttan med att göra på ert sätt?
Jag upplever att det har bidragit till att både chefer och personal fått syn på sina egna verksamheter på ett nytt sätt, sådant som behöver utvecklas, men också sådant som fungerar väl och är bra. Vi har tillsammans fått en systematik genom att bygga en årsklocka runt enkäten. Jag tänker också att det har bidragit till att många inser att välmående på jobbet ingår i arbetet, dvs. att välmående är viktigt på arbetsplatsen. Vi ser också att medarbetarsamtalet är en viktig del av denna helhet.

Hur viktig ser du att det är att regelbundet använda enkäten?
Enkäten är enkel och lätt att använda. Den ger oss svar på mycket, t.ex. genom korstabelleringarna. Det viktigaste är sedan diskussionen som händer efter enkäten, att sitta tillsammans och definiera vilka saker vi vill ta tag i. En lång enkät skulle vara betydligt svårare att få svar på av medarbetarna, och dessutom skulle den ta mycket mer tid av oss vid analysskedet.