Enkel, snabb och förmånlig arbetsvälbefinnandeenkät

Mät arbetsvälbefinnandet

KivaQ W-enkäten är en kort men samtidigt omfattande arbetsvälbefinnandeenkät. Den är samtidigt det förmånligaste och mest användarvänliga verktyget för att mäta och analysera arbetsvälbefinnandet. Du behöver inte investera i programlicenser eller startavgifter. KivaQ rekommenderar att den första enkäten beställs som ett konsultuppdrag. Efter det kan organisationen genomföra den användarvänliga enkäten själva och därmed allokera pengarna till aktiviteter som befrämjar arbetsvälbefinnandet. Med KivaQ W-enkäten mäter och analyserar du din personals arbetsvälbefinnande – enkelt, snabbt och billigt. Du betalar endast för den beställda enkäten och du får enkätens alla funktioner till ditt förfogande. Ta det första steget genast och mät arbetsvälbefinnandet genom KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkätet. Standardfrågorna finns på 19 språk.

Enkäten fungerar som en utmärkt mätare och initierar diskussioner även i samband med  KivaQ-utvecklingsworkshopparnas start- och uppföljningsträffar.

Mät arbetsvälbefinnandet Arbetsvälbefinnandeenkät

En tillförlitlig arbetsvälbefinnandeenkät för företag och organisationer av alla storlekar

KivaQ W-enkäten är utvecklad för alla, som är intresserade av sin personals arbetsvälbefinnande. Den passar för både små och stora organisationer och alla branscher. I större organisationer kan personalen indelas  i mindre grupper t.ex. enligt avdelning, personalgrupp, ort eller land. Enkäten kan även användas för att mäta arbetsvälbefinnandet i ett enskilt team.

KivaQ W-enkäten har utvecklats av den prisbelönta specialläkaren i företagshälsovård Ove Näsman, som har över 30 års mångsidig erfarenhet av branschen inom arbetsvälbefinnande. Enkätens standardfrågor har konstruerats på basen av vetenskapliga forskningsresultat och lång praktisk erfarenhet. Läs mera om valideringen av KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkäten.

Bättre arbetsvälbefinnande syns under strecket

 • mindre sjukfrånvaro
 • totalproduktiviteten ökar
 • lönsamheten förbättras
 • konkurrenskraften förbättras
 • arbetsplatsens rykte förbättras och rekrytering lyckas bättre

Beställ enkäten på nätet

KivaQ W-enkäten beställs här och kan användas omedelbart. Enkäten innehåller 7 standardfrågor, med vilka man erhåller enbart väsentlig information dvs man drunknar inte i oväsentligheter. Ytterligare kan du skräddarsy enkäten för att passa din målgrupp genom att addera tilläggsfrågor, som du själv formulerar. Respondenterna svarar anonymt på enkäten, vilket bidrar till att erhålla en hög svarsprocent och förbättrar svarens pålitlighet. Enkätresultaten registreras i realtid i analysmodulen och de kan jämföras förutom med andra enkäter även med ett omfattande referensmaterial.

Enkel och förmånlig KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkät

 • 7 standardfrågor, som mäter arbetsvälbefinnandet
 • addera egna tilläggsfrågor vid behov
 • kan användas omedelbart
 • resultaten kan anlyseras mångsidigt i realtid
 • utvecklad av en specialläkare i företagshälsovård
 • validerat koncept
 • förmånlig

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _