KivaQ utvecklingsworkshopparnas priser i Finland

KivaQ workshop - prislista

I priserna ingår facilitering och facilitatorns resekostnader. Konferensutrymme, deltagarnas måltider och eventuell inkvartering samt övriga aktiviteter läggs till priset. Till priset läggs i Finland moms 24%.

Vi samarbetar med Hotel Kasnäs, vilket möjliggör ordnandet av workshopparna mitt i den vackra Åbolands skärgård i ett konferens- och badhotell med full service. Om  två dagars workshoppen ordnas i Kasnäs är kostnaden 127€/deltagare under tiden 11.10-30.4 och 147€/deltagare för tiden 1.5-30.9 inkluderande i programmet nämnda måltider, motionsaktiviteter och övernattningar (I priset ingår moms).

Läs mera om Kasnäs

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _