KivaQ utvecklingsworkshopparnas priser

Längd Innehåll Pris
2 dagar KivaQ workshop (inkl. KivaQ W enkät) 3900 €
2 dagar KivaQ workshop 3500 €
1 dag KivaQ workshop (max. 8 personer, inkl. KivaQ W enkät) 2950 €
1 dag KivaQ workshop (max. 8 personer) 2700 €
4h Uppföljning (inkl. KivaQ W enkät) 2000 €

*Om nyligen gjorts en enkät kan denna användas som baseline.

I prisen ovan ingår faciliteringen.
Facilitatorns resekostnader, konferensutrymme, deltagarnas måltider och eventuell inkvartering samt övriga aktiviteter läggs till priset.
Till priset läggs i Finland moms 24% och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _