Att utveckla ledarskapet är en sak för hela arbetsgemenskapen

Ove Näsman

Var och en av oss har lyssnat på utmärkta ledarskapsutvecklingsföreläsningar och läst bra böcker om ledarskap med bra listor över egenskaperna hos en perfekt ledare/chef. Hur ofta går dessa lärosatser in i praktiken? För mig uppstod misstankar redan under det senaste årtusendet. På den tiden var jag företagsläkare på ett stålverk, och några arbetsledarna deltog i en välrenommenderad och ganska lång internat-utbildning om bland annat ledarskap. Efter kursen berättade en erfaren arbetsledare om sin aha-upplevelse och hur han försökte implementera de nya ledningsmetoder han lärde sig under kursen i sitt skift. Efter ett tag gav de anställda deprimerande feedback: ”Låtsas inte, du är inte sån där!”

Efter denna händelse har jag starkt trott att även ledarskapet bör utvecklas tillsammans på teamnivå. Annars kan det gå som i fallet jag beskrev ovan. I takt med att  självstyrning/teamstyrning ökar har jag blivit alltmer övertygad om att ledarskapet kommer att ta ett stort steg framåt om ledarskapet utvecklas tillsammans. Ledarskap är därför inte bara en fråga för cheferna/ledarna. Du kan inte leda bra om inte de du leder är ”med i svängarna”.

I en workshop på ett daghem för utveckling av arbetsvälbefinnandet på arbetsplatsen ökade personalens uppfattning om chefens ledarskap avsevärt under uppföljningen. Jag frågade personalen varför. Deltagarna fann inga skäl. Teamet hade förblivit detsamma och chefen var densamma och agerade inte annorlunda än tidigare.  Efter lite funderande kom en deltagare på orsaken och de andra höll med: ”Det har blivit klart för alla, att alla måste engagera sig, chefen kan inte ensam sköta sakerna”

Jag underskattar inte utbildningen av chefer eller vikten av strategiska beslut av högsta ledningen i en stor organisation. Jag är dock övertygad om att utvecklingen av ledarskapet på teamnivå har fått för lite uppmärksamhet. Teamet är den viktigaste nivån för de flesta när det gäller arbetsvälbefinnande, meningsfullhet, påverkningsmöjllighet och resultatet av arbetet, vilket ofta förbises.

Det finns vanligtvis väldigt olika team i en större organisation. Det kanske mest förnuftiga sättet är att inte mikromanagera hur olika team styrs ovanifrån. Ska organisationen tillåta ledarskapsmångfald på teamnivå? Kan teamet tillsammans med sin närmaste chef själv bestämma: ”Hur vill vi bli ledda?”.  Enligt min erfarenhet genomförs de saker, som överenskommits tillsammans i teamet även i praktiken. Vi vet att vi försvarar saker som vi har kunnat påverka, men vi motsätter oss instruktioner och förordningar utifrån. Samma gäller ledarskap.

Få är de chefer som uppfyller alla kriterier för en bra chef. Finns det ens sådana människor? Kan man säga att ledarskap är en så viktig och svår fråga att den inte får lämnas enbart till cheferna?

Även då det gäller ledarskap når man bästa resultatet då man utvecklar tillsammans.