DATASKYDDSBESKRIVNING

28/05/2018; ersätter den uppgjord 17.2.2014

 Den registeransvarige
Namn: KivaQ OyAb
Adress: Doktorsvägen 1 bst. 1, 25900 Dalsbruk
Kontaktperson: Sabina Simola-Ström, info@kivaq.fi

Registrets namn
KivaQ OyAb:s kund- och användarregister

Beskrivning av datahantering
KivaQ får tillgång till personuppgifter huvudsakligen genom att kunder (kunder: organisationer, företag, kommuner och motsvarande) beställer och köper tjänster från KivaQ (främst via enkätbeställningsformuläret, kontaktformuläret på webbsidan, eller via e-postmeddelande).

Då kunden är en organisation så handhar KivaQ endast kundkontaktpersonens personuppgifter, vanligtvis namn och e-postadress. De andra uppgifterna är kopplade till organisationen.

KivaQ får även personuppgifter (namn och e-postadress) genom att personer deltar i t.ex. utbildningar, seminarier och mässor, och då sker insamlingen med personens direkta samtycke.

Personuppgifterna används i första hand för att hantera och administrera kundrelationen. KivaQ ger även ut nyhetsbrev för att upprätthålla informationsflödet om t.ex. aktuella ärenden, inbjudningar till evenemang eller utbildningar. Alla personer bes om samtycke innan de sätts till på nyhetsbrevslistan. Personerna på e-postlistan kan avsluta sin prenumeration när som helst, och be att personuppgifterna tas bort, genom att skriftligen kontakta den registeransvarige, se kontaktuppgifter ovan.

Personuppgifterna hanteras endast av de personer inom företaget vars arbetsbeskrivning så förutsätter. Leverantörer av datatjänster och elektroniska tjänster kan tillfälligt få tillgång till personuppgifterna (e-postadress) i samband med exempelvis supportärenden. Underleverantörer till KivaQ, främst workshop-facilitatorer får tillgång till personuppgifter enligt behov, och följer samma strikta riktlinjer för hantering av personuppgifter som KivaQ. Information överlämnas ej åt utomstående.

Kundkontaktpersonens personuppgifter förvaras i företagets lösenords-skyddade databas på en skyddad server med tillgång för ett fåtal personer, samt i datorer, med virusskydd samt brandmurar. Vi använder ett CRM-system för hantering av kundrelationer vilket hjälper oss att hantera våra kundkontakter på ett ändamålsenligt sätt.  Tillgång till CRM-systemet har endast ett fåtal personer inom företaget vars arbetsbeskrivning så förutsätter.

Personuppgifterna tas bort då en person så önskar eller då de inte längre behövs. Personer som registrerats i vårt register har rätt att granska sina uppgifter. Om du vill utnyttja din granskningsrätt, bör du skicka en undertecknad begäran om granskning till KivaQ OyAb. Kontaktuppgifterna nämns ovan.

Insamling av cookies på webbplatsen www.kivaq.fi
Vi lagrar cookies i våra besökares webbläsare för att kunna samla in anonym information. Vi använder Google Analytics samt Hotjar för att utveckla våra sidor och att förstå hur våra besökare fungerar på vår webbplats, vilka sidor de besöker, under hur lång tid osv. Vi använder dessa verktyg för att regelbundet uppdatera våra sidor och säkerställa att de motsvarar besökarnas behov. Vi använder även en B2B-tjänst som möjliggör att vi kan identifiera företag som besöker våra sidor, och därmed marknadsföra våra tjänster direkt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _