KivaQ Nyhetsbrev, juni 2020

Bästa KivaQ facilitatorer, användare av KivaQ enkäter samt andra intresserade,

Juni blir snart juli, och många städar sina skrivbord inför semestern.

Tankarna och känslorna kan vara ganska olika. Denna vår innehåller många olika arbetsplatshistorier och personliga erfarenheter, beroende av vilken bransch man arbetar i, ålder och livssituation mm.

Gemensam nämnare för oss alla är väl ändå det att vi försökt hålla fysisk distans.

När KivaQ:s alla F2F tillfällen avbokades så fick vi mera tid för utveckling, vilket vi säkert har nytta av i framtiden. Vi har också delvis kunnat fortsätta vår verksamhet på distans, speciellt arbetshandledningarna har fungerat mycket väl.

Vi ser framemot hösten och ser vad den hämtar med sig.

I detta nyhetsbrev berättar vi om:

  1. KivaQ enkätens nya funktioner

  2. Titta hit du chef, personalansvarig eller du som jobbar med arbetsvälbefinnande, och svara på en snabb enkät!

  3. KivaQ utforskar marknaden i Singapore

  4. KivaQ i vardagen: Arbetsvälbefinnandekonsulten Mirja Ulmanen tog KivaQ:s Covid-19 enkät i bruk

 

1. KivaQ enkätens nya funktion

I samband med en applikationsuppdatering så lanserade vi ett nytt branschreferensmaterial för ”Försörjning av el, gas, värme och kyla”.

2. Hej chef, personalansvarig eller du som jobbar med arbetsvälbefinnande på ett sätt eller annat.

Vill du veta hur kollegerna runtom i Finland mått och fungerat under pandemirestriktionerna? Vänligen ta dig tid att besvara fem frågor (tryck på länken) och hjälp oss kartlägga nuläget och arbetsvälbefinnandet i organisationer och företag. Vi kommer att delge en översikt av resultatet på KivaQs Linkedin-sida och på vår webbsida www.kivaq.fi. Enkäten är anonym och öppen till 15.8.2020. Tack på förhand för hjälpen!

3. KivaQ i Singapore 16.9.2020

KivaQs manager Markus deltar i The Wellbeing @ Work Summit i september i Singapore. Under evenemanget så håller Markus en föreläsning med rubriken: Workplace Wellbeing as a Profitable Investment KivaQ bekantar sig för tillfället med marknaden i Singapore och kartlägger olika samarbetsmöjligheter.

4. KivaQ i vardagen: Arbetsvälbefinnandekonsulten Mirja Ulmanen tog KivaQ:s Covid-19 enkät i bruk

Mirja är en av dem som beställde KivaQ:s nya Covid-19 enkät på våren.

Hon berättar här kort om sitt projekt.

Mirja fungerar som företagare inom arbetsvälbefinnandebranschen. Kunden i fråga är ett tvåspråkigt (eng/fi) expertföretag inom IT-branschen.

Även detta företags personal inledde distansarbete pga. pandemin, och då beslöts det även att det är viktigt att följa upp arbetsvälbefinnandet hos personalen. Företagets VD var genast positiv till projektet och insåg betydelsen av att en utomstående frågar om personalens upplevelser, och att personalen möjligtvis öppnar sig mer om sina tankar.

Ur enkätens resultat framkom två olika grupper inom företaget. Den första gruppen uppskattar mycket distansarbetet och dessa upplever distansarbetet som väldigt positivt. Den andra gruppen däremot vill komma ut så fort som möjligt bland andra människor. De uppskattar att arbeta tillsammans, en trivsam kontorsmiljö och möjligheten att träffa arbetskompisar ansikte mot ansikte istället för en otydlig kamerabild.

När enkätresultatet blir klart börjar den riktiga arbetsfasen, och Mirja inleder ett workshoparbete med personalen på hösten. Hon nämner att arbetsvälbefinnande är det övergripande temat men viktiga ämnen är formerna för distansarbete, möteskulturen (distans/f2f), spelregler osv. Ett centralt tema är även utveckling av arbetskulturen efter att arbetsformerna ändrats under våren.

Företagets VD är mycket nöjd och upplever att han fått mycket god och viktig bakgrundsinformation med tanke på utvecklingsarbetet. Dessutom kommer individuella corona-diskussioner att hållas med samtliga medarbetare.

 

Må så väl och njut av sommaren,

Skärgårdshälsningar

KivaQ teamet (Sabina, Markus ja Ove)