ALM Partners upptäckte utvecklingsområden med hjälp av KivaQ E

Företaget ALM Parners, som verkar i finansbranschen och har drygt 40 anställda, deltog i piloterandet av KivaQ E-enkäten på hösten 2016. Företaget ville noggrant göra upp den lagstadgade planen för jämlikhet och likabehandling och beslöt att utreda peronalens erfarenheter av nuläget.

– Vi fick en omfattande bild av läget och även missförhållanden kom fram. Det var lätt att med hjälp av resultatet från enkäten göra konkreta åtgärder, berättar Kristiina Nieminen, som hos ALM Partners ansvarar för administration och HR.

För personalen var det t.ex. oklart till vem man skall vända sig, om man upplevde eller märkte diskriminering eller osakligt bemötande. Nu har företaget klara riktilinjer och fyra skilda vägar att ta upp saken.

– Vi korrigerade också omedelbart förfarandet vid vissa tjänsteförmåner, vilket hade kommit fram i enkäten. Dessutom gick vi vid personalinformationen igenom hur man t.ex. vid kaffebordsdiskussioner bör beakta människors olikheter så, att ingen med sitt prat sårar någon annan. Vi vill, att ingen skall känna sig utanför arbetsgemenskapen, framhåller Nieminen.

Företaget tänker följa med personalens erfarenheter även i framtiden.

– Att mäta är det enda sättet att utreda, var vi står. En allmän uppfattning kan vara annan än verkligheten. KivaE visade sig vara lätt att använda och tillräckligt kort. Svarsprocenten var nästan hundra. I framtiden tänker vi genomföra enkäten varje år, berättar ALM Partners Minna Taivalantti.

KivaQ E-enkäten har piloterats även i Kristinestad och vid utbildningstillfällen för olika organisationer bl. högre tjänstemännens YTN.

Ytterligare information:
Ove Näsman ove.nasman@kivaq.fi 0400 218537