Prislista

Beställ själv KivaQ W enkäten

När du själv beställer KivaQ W enkäten  består priset av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
7 standardfrågor 1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<=50 66 € 132 € 209 € 297 € 6.60 €
51-250 121 € 187 € 264 € 352 € 5.50 €
251-500 506 € 572 € 649 € 737 € 3.96 €
501-1000 1111 € 1177 € 1254 € 1342 € 2.75 €
1001-2000 2211 € 2277 € 2354 € 2442 € 1.65 €
2001-10000 3311 € 3377 € 3454 € 3542 € 1.10  €
> 10000 8811 € 8877 € 8954 € 9042  € 0.55 €

Uppdaterad 04.03.2023

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + pris/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 187,00€ + avgift/respondent 5,50€ x 65
Sammanlagt: 544,50 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 649,00€ + avgift/respondent 3,96€ x 350
Sammanlagt: 2035,00€

 

Beställ enkäten som en personalundersökning

”Jag har i flera år samarbetat med KivaQ. Mitt eget arbetsvälbefinnande har mått bra av att jag vet att enkäterna blir kvalitativt genomförda av sakkunniga med överenskommen tidtabell och jag har kunnat fokusera på alla mina andra uppgifter. Jag får en färdig analys med åtgärdsförslag så att jag kan koncentrera mig på de åtgärder som bör vidtas baserade på enkätanalysen.”

Personalchef Agneta Wedenberg, Kristinestads stad

Att beställa KivaQ W enkäten som en personalundersökning av oss är ett enkelt och smidigt alternativ som sparar tid.

ATT BESTÄLLA ER PERSONALUNDERSÖKNING AV OSS INNEBÄR:

  • ett första möte (1h) då vi planerar detaljerna kring enkäten så som organisationsträd, tidtabell samt klargör behovet av eventuella skräddarsydda frågor (max 3).
  • konstruktion av enkäten med KivaQs programvara.
  • att vi sänder inloggningsuppgifter till enkätresultatet till överenskommen kontaktperson hos er.
  • analys: fördelning av svar, korstabelleringar och jämförelser (branscher, avdelningar och tillgängliga tidigare KivaQ W enkätresultat), kategorisering av eventuella öppna svar.
  • att vi ger rekommendationer till åtgärder baserat på ert enkätresultat.
  • att ni erhåller resultatet i .pdf- och/eller PowerPoint-format.
  • att vi presenterar personalundersökningen för er ledning (2h) och er personal (1h).
Antal respondenter Allmän svarslänk Unika svarslänkar
<=20 1900 € 2100 €
21 – 50 3250 € 3500 €
51 – 100 3900 € 4250 €
101 – 200 4900 € 5400 €
201 -300 5500 € 6050 €
301 – 400 6100 € 6700 €
401 – 500 6700 € 7350 €
> 500 Be om offert Be om offert

I Finland läggs 24 % moms på alla priser och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

Obs: Resekostnader exkluderade i alla priser.

Vill du beställa en personalundersökning? Tag kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _