Prislista

KivaQ W enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
7 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<= 50 60 € 120 € 190 € 270 € 6.00 €
51-250 110 € 170 € 240 € 320 € 5.00 €
251-500 460 € 520 € 590 € 670 € 3.60 €
501-1000 1010 € 1070 € 1140 € 1220 € 2.50 €
1001-2000 2010 € 2070 € 2140 € 2220 € 1.50 €
2001-10000 3010 € 3070 € 3140 € 3220 € 1.00 €
> 10000 8010 € 8070 € 8140 € 8220 € 0.50 €

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + avgift/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 170 + avgift/respondent 5.00 x 65
Sammanlagt: 495 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 590 + avgift/respondent 3.60 x 350
Sammanlagt: 1850€

 

”Jag har i flera år samarbetat med KivaQ. Mitt eget arbetsvälbefinnande har mått bra av att jag vet att enkäterna blir kvalitativt genomförda av sakkunniga med överenskommen tidtabell och jag har kunnat fokusera på alla mina andra uppgifter. Jag får en färdig analys med åtgärdsförslag så att jag kan koncentrera mig på de åtgärder som bör vidtas baserade på enkätanalysen.”

Personalchef Agneta Wedenberg
Kristinestads stad

 

Enkätens pris som konsulttjänst

Typ av svarslänk <= 50
respondenter
51 – 100
respondenter
101 – 250
respondenter
251 – 500
respondenter
> 500
respondenter

Allmän länk

unika svarslänkar

3100 €

3400 €

3700 €

4100 €

4800 €

5300 €

6100 €

6700 €

Be om offert

Be om offert

I Finland läggs 24 % moms på alla priser och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

När du beställer din enkät som ett konsultuppdrag av KivaQ, så fixar vi:

  • Ett första möte (1h) för att planera enkät detaljer och kommer överens om procedurer för nästa steg.
  • Klargör behovet och målet att inkludera upp till 3 valfria tilläggsfrågor.
  • Konstruktion av enkäten med KivaQs exklusiva programvara.
  • Unik konsultation med KivaQ-experter med mer än 50 års kombinerad erfarenhet av arbetsvälbefinnande
  • Inloggningsuppgifter till enkätresultatet till överenskommen kontaktperson hos kunden
  • Analys: fördelning av svar, korstabelleringar och jämförelser (branscher, avdelningar och tillgängliga tidigare KivaQ W enkätresultat)
  • Rekommendationer till konkreta åtgärder baserat på ert enkätresultat
  • En rapport i .pdf- och/eller PowerPoint-format baserat på analysen.
  • Presentationer av resultatet för kundens ledning (2h) och personal (1h)

Obs: Resekostnader exkluderade i alla priser.

Vill du beställa en KivaQ W enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _