Skapa en positiv image av er organisation. Kartlägg och utveckla ansvar och etik för att lättare kunna rekrytera och hålla kvar era toppmedarbetare

Ansvar och etik är ofta avgörande för att en arbetsplats och organisation skall upplevas lockande speciellt för yngre anställda. Vill du ta reda på hur era medarbetare uppfattar er verksamhets ansvarstagande och etiska kultur? Vi har nu lanserat en ny enkät med 11 standardfrågor, som passar för alla sorters arbetsplatser och organisationer.

KivaQ R&E (Responsibility and Ethics) enkäten är utvecklad av KivaQ OyAb i samarbete med Code of Conduct Company, och finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Det tar bara några minuter för era medarbetare att svara på enkäten, och ni får värdefull insikt i hur ni kan förbättra er arbetsplats och organisation. Enkäten räknar ut ett R&E index för arbetsplatsen vilket gör det lätt att följa upp den egna utvecklingen samt jämföra sig med andra arbetsplatser. 

Att prioritera ansvar och etik är inte bara rätt sak att göra, det kan också öka er produktivitet, förbättra er image och öka era medarbetares engagemang. Så varför vänta? Låt oss hjälpa er att ta reda på hur er organisation kan bli ännu bättre. Beställ er enkät nu!

KivaQ R&E-enkätens standardfrågor

FÖLJEBREV

För att försäkra sig om en hög svarsprocent är det väsentligt, att skicka ut ett välformulerat följebrev i rätt tid till alla respondenter. Via följande länk kan du ladda ner ett färdigt botten för följebrevet, docx-format.

Prislista

KivaQ R&E enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal respondenter 11 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<=50 66 € 132 € 209 € 297 € 6.60 €
51-250 121 € 187 € 264 € 352 € 5.50 €
251-500 506 € 572 € 649 € 737 € 3.96 €
501-1000 1111 € 1177 € 1254 € 1342 € 2.75 €
1001-2000 2211 € 2277 € 2354 € 2442 € 1.65 €
2001-10000 3311 € 3377 € 3454 € 3542 € 1.10  €
> 10000 8811 € 8877 € 8954 € 9042  € 0.55 €

Uppdaterad 04.03.2023

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + pris/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 187,00€ + avgift/respondent 5,50€ x 65
Sammanlagt: 544,50 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 649,00€ + avgift/respondent 3,96€ x 350
Sammanlagt: 2035,00€

Enkätens pris som konsulttjänst

Antal respondenter Allmän svarslänk Unika svarslänkar
<=20 1900 € 2100 €
21 – 50 3250 € 3500 €
51 – 100 3900 € 4250 €
101 – 200 4900 € 5400 €
201 -300 5500 € 6050 €
301 – 400 6100 € 6700 €
401 – 500 6700 € 7350 €
> 500 Be om offert Be om offert

I Finland läggs 24 % moms på alla priser och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

När du beställer din enkät som ett konsultuppdrag av KivaQ, så fixar vi:

  • Ett första möte (1h) för att planera enkät detaljer och kommer överens om procedurer för nästa steg.
  • Klargör behovet och målet att inkludera upp till 3 valfria tilläggsfrågor.
  • Konstruktion av enkäten med KivaQs exklusiva programvara.
  • Inloggningsuppgifter till enkätresultatet till överenskommen kontaktperson hos kunden
  • Analys: fördelning av svar, korstabelleringar och jämförelser (branscher, avdelningar och tillgängliga tidigare KivaQ R&E enkätresultat)
  • Rekommendationer till konkreta åtgärder baserat på ert enkätresultat
  • En rapport i .pdf- och/eller PowerPoint-format baserat på analysen.
  • Presentationer av resultatet för kundens ledning (2h) och personal (1h)

Obs: Resekostnader exkluderade i alla priser.

Vill du beställa en KivaQ R&E enkät som en konsulttjänst? Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _