Våra enkäter

Med våra webbenkäter mäter och analyserar du personalens välbefinnande enkelt och förmånligt.

KivaQ W
arbetsvälbefinnandeenkäten som skapar engagemang.

KivaQ E jämlikhetsenkäten har 9 standardfrågor och finns på 3 språk.

KivaQ M mångfunktionsenkäten gör det möjligt att konstruera alla frågor själv.

Svara på en enkät

Börja svara på en enkät genom att ge enkätkoden här:

          

KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkätens 7 standarfrågor finns på 19 språk. Enkätens målsättningar:

Utvecklingsworkshop

KivaQ® assisterar arbetsteam att hitta de viktigaste utvecklingsområdena och verksamhetssätten för det egna teamet. Under workshopparna är alla delaktiga och via den gemensamma prioriteringen förbättras allas engagemang för att uppnå målet. Det blir en del av arbetsplatsens vardag att utveckla och vara innovativ!

Rekomendationer

Raseborg_KivaQ-referens

PERSONALCHEF, RASEBORGS STAD:

Vår personal har upplevt KivaQ-metoden som fungerande. Den utgår inte ifrån färdigt givna svar utan engagerar deltagarna att tillsammans hitta lösningar för ett ökat arbetsvälbefinnande.

Carus_KivaQ-referens

VD, CARUSPBS:

Vi hade stor nytta av KivaQ-enkäten och -utvecklingsworkshoppen redan år 2007.

PÅLITLIG SAKKUNSKAP

KivaQ är ett prisbelönat och validerat koncept utvecklat av en specialläkare i företagshälsovård.

NÅGOT ATT FRÅGA?

Vi svarar gärna på alla frågor, som berör arbetsvälbefinnande.