VI ÄR SPECIALISERADE PÅ KORTA OCH FÖRMÅNLIGA ENKÄTER SOM BARA TAR NÅGRA MINUTER ATT SVARA PÅ VILKET GER EN HÖG SVARSPROCENT.
VÅRA ENKÄTER SKAPAR ENGAGEMANG BLAND PERSONALEN FÖR VIDAREUTVECKLING.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _