Vanliga frågor angående workshopparna

Vem deltar i KivaQ-workshopparna?

KivaQ-workshopparna förverkligas vanligen på teamnivå. Arbetsteamet kan vara t.ex. personalen på ett daghem, en sjukhusavdelning, en större organisations IT-avdelning eller ledningsgrupp eller en mindre organisations hela personal. I KivaQ-workshoppen deltar så många som möjligt och helst hela arbetsteamet inklusive chefen/cheferna. Ett vanligt arbetsteam består av 6-35 personer. Utvecklingsworkshopparna är privata, dvs i en workshop deltar endast ett arbetsteam.

Vad händer under en workshop?

Under en KivaQ-workshop fokuserar deltagarna uttryckligen på att utveckla det egna teamets arbetsvälbefinnande, vilket garanterar att varje individ är intresserad och engagerad. KivaQ-workshopens målsättning är att via äkta kommunikation skapa samförstånd och vilja att utveckla det gemensamma arbetsvälbefinnandet. KivaQ-metodens engagerande arbetssätt och gemensamma prioritering förebygger även det möjliga motstånd mot förändringar, som kan uppstå då överenskomna åtgärder förverkligas.

Vad händer efter en workshop?

Efter en KivaQ-workshop förverkligar arbetsteamet på sin arbetsplats de praktiska åtgärder man kommit överens om. Efter detta (vanligen efter 3-6 månader) mäts arbetsvälbefinnandet på nytt med KivaQ W-enkäten och tillsammans med en facilitator går man igenom att överenskomna åtgärder har förvekligats. Under uppföljningen planeras även konkreta åtgärder för det utvecklingsområde, som fick näst mest poäng vid prioriteringen under KivaQ-workshopen. För KivaQ-uppföljningen reserveras 4 timmar. På detta sätt skapas kontinuitet i utvecklingsarbetet och man försäkrar sig om, att man inte försöker utveckla allting för snabbt. Vanligen har teamet 3 uppföljningar och hela processen tar 1-1,5 år.

KivaQ ger arbetsteamen de verktyg de behöver för att själva kunna fortsätta utveckla sitt arbetsvälbefinnande nu och i framtiden. På detta sätt skapas en hållbar grund för företagets verksamhet och en personal med bra arbetsvälbefinnande, vilket förbättrar företagets totalproduktivitet och lönsamhet.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _