KivaQ:s nya utvecklingsdirektör är Tarja Arkio

KivaQ OyAb har från 2.9 anställt Tarja Arkio (Pol.mag, BA) som utvecklingsdirektör. Arkio ansvarar för KivaQ GoesGlobal-projektet och utvecklingen av den nya jämlikhetsenkäten, KivaQ E. Arkio övergår till sin nya uppgift från Akava rf, där hon har fungerat som sakkunnig i frågor gällande arbetsvälbefinnande och jämlikhet.

– KivaQ utvidgar sin företagsverksamhet och riktar i framtiden aktivt in sig även på den internationella marknaden. Arkios kompetens ger nya möjligheter att utveckla verksamheten. Vi har utmärkta möjligheter att exportera Finlands höga kunnande inom företagshälsovård och arbetsvälbefinnande samt utveckling av jämställdhet, framhåller KivaQ:s vd Ove Näsman.

– Jag är entusiastisk inför den möjlighet KivaQ erbjuder. Företagets nuvarande vetenskapligt verifierade och i praktiken testade metoder är imponerande i sin enkelhet. Det känns fint att få börja bygga upp nya tjänster och exportera finländskt know how till den internationella marknaden.

SAMSUNG CSC