WORKSHOP: Utveckling av samarbetet mellan kommunala beslutsfattare och tjänsteinnehavare

Arbete samt välbefinnande i den kommunala organisationen ska utvecklas tillsammans.

KivaQ Oy Ab (Ove Näsman, specialläkare i företagshälsovård) och Åbo Akademi (Siv Sandberg, universitetslärare) har tillsammans utvecklat ett workshopsprogram för utvecklandet av samarbetet mellan beslutsfattare och tjänsteinnehavare. Forskning har visat att förmågan att samarbeta har till och med större betydelse än enskilda individers kunnande då det gäller hur väl organisationen uppnår sina målsättningar.

Målsättningen för workshopen är:

  • Utveckla och förbättra samarbetet mellan beslutsfattare och tjänsteinnehavare, vilket är källan till god skötsel av kommunens/stadens ärenden
  • Gott rykte för staden/kommunen vilket underlättar rekrytering och håller kvar redan anställda
  • Bra samarbete som skapar psykologisk trygghet och kreativitet bland tjänsteinnehavarna, som vågar satsa på utveckling.
  • Förbättrar arbetsvälbefinnandet speciellt för nyckelpersonerna bland tjänsteinnehavarna

Mera information här