Prislista

KivaQ E enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
9 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<=50 66 € 132 € 209 € 297 € 6.60 €
51-250 121 € 187 € 264 € 352 € 5.50 €
251-500 506 € 572 € 649 € 737 € 3.96 €
501-1000 1111 € 1177 € 1254 € 1342 € 2.75 €
1001-2000 2211 € 2277 € 2354 € 2442 € 1.65 €
2001-10000 3311 € 3377 € 3454 € 3542 € 1.10  €
> 10000 8811 € 8877 € 8954 € 9042  € 0.55 €

Uppdaterad 04.03.2023

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + pris/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 187,00€ + avgift/respondent 5,50€ x 65
Sammanlagt: 544,50 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 649,00€ + avgift/respondent 3,96€ x 350
Sammanlagt: 2035,00€

”Jag har i flera år samarbetat med KivaQ. Mitt eget arbetsvälbefinnande har mått bra av att jag vet att enkäterna blir kvalitativt genomförda av sakkunniga med överenskommen tidtabell och jag har kunnat fokusera på alla mina andra uppgifter. Jag får en färdig analys med åtgärdsförslag så att jag kan koncentrera mig på de åtgärder som bör vidtas baserade på enkätanalysen.”

Personalchef Agneta Wedenberg, Kristinestads stad

 

Enkätens pris som konsulttjänst

Antal respondenter Allmän svarslänk Unika svarslänkar
<=20 1900 € 2100 €
21 – 50 3250 € 3500 €
51 – 100 3900 € 4250 €
101 – 200 4900 € 5400 €
201 -300 5500 € 6050 €
301 – 400 6100 € 6700 €
401 – 500 6700 € 7350 €
> 500 Be om offert Be om offert

I Finland läggs 24 % moms på alla priser och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

När du beställer din enkät som ett konsultuppdrag av KivaQ, så fixar vi:

  • Ett första möte (1h) för att planera enkät detaljer och kommer överens om procedurer för nästa steg.
  • Klargör behovet och målet att inkludera upp till 3 valfria tilläggsfrågor.
  • Konstruktion av enkäten med KivaQs exklusiva programvara.
  • Inloggningsuppgifter till enkätresultatet till överenskommen kontaktperson hos kunden
  • Analys: fördelning av svar, korstabelleringar och jämförelser (branscher, avdelningar och tillgängliga tidigare KivaQ E enkätresultat)
  • Rekommendationer till konkreta åtgärder baserat på ert enkätresultat
  • En rapport i .pdf- och/eller PowerPoint-format baserat på analysen.
  • Presentationer av resultatet för kundens ledning (2h) och personal (1h)

Obs: Resekostnader exkluderade i alla priser.

Vill du beställa en KivaQ E enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _