Prislista

KivaQ E enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
9 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<= 50 60 € 120 € 190 € 270 € 6.00 €
51-250 110 € 170 € 240 € 320 € 5.00 €
251-500 460 € 520 € 590 € 670 € 3.60 €
501-1000 1010 € 1070 € 1140 € 1220 € 2.50 €
1001-2000 2010 € 2070 € 2140 € 2220 € 1.50 €
2001-10000 3010 € 3070 € 3140 € 3220 € 1.00 €
> 10000 8010 € 8070 € 8140 € 8220 € 0.50 €

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + avgift/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 170 + avgift/respondent 5.00 x 65
Sammanlagt: 495 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 590 + avgift/respondent 3.60 x 350
Sammanlagt: 1850€

Enkätens pris som konsulttjänst

Typ av svarslänk <= 50
respondenter
51 – 100
respondenter
101 – 250
respondenter
251 – 500
respondenter
> 500
respondenter

Allmän svarslänk

unika svarslänkar

3100 €

3400 €

3700 €

4100 €

4800 €

5300 €

6100 €

6700 €

Be om offert

Be om offert

I Finland läggs 24 % moms på alla priser och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

När du beställer din enkät som ett konsultuppdrag av KivaQ, så fixar vi:

  • Ett första möte (1h) för att planera enkät detaljer och kommer överens om procedurer för nästa steg.
  • Klargör behovet och målet att inkludera upp till 3 valfria tilläggsfrågor.
  • Konstruktion av enkäten med KivaQs exklusiva programvara.
  • Unik konsultation med KivaQ-experter med mer än 50 års kombinerad erfarenhet av arbetsvälbefinnande
  • Inloggningsuppgifter till enkätresultatet till överenskommen kontaktperson hos kunden
  • Analys: fördelning av svar, korstabelleringar och jämförelser (branscher, avdelningar och tillgängliga tidigare KivaQ E enkätresultat)
  • Rekommendationer till konkreta åtgärder baserat på ert enkätresultat
  • En rapport i .pdf- och/eller PowerPoint-format baserat på analysen.
  • Presentationer av resultatet för kundens ledning (2h) och personal (1h)

Obs: Resekostnader exkluderade i alla priser.

Vill du beställa en KivaQ E enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _