Arbetshandledning

Arbetshandledning är en process där man får reflektera och utveckla sig i sitt eget arbete. Det finns så gott som alltid en målsättning som man vill uppnå eller en viss sak man vill förstärka. Tillsammans med arbetshandledaren undersöker individen eller gruppen på vilket sätt målet kunde uppnås. Arbetshandledaren kommer inte med färdiga svar utan stöder individen/gruppen i att få en större förståelse för sitt eget arbete, sina känslor och tankar och därmed lösningar. Tillsammans med arbetshandledaren kan individen därför stärka sitt eget aktörskap och arbetsvälbefinnande och få nya insikter om vad som är viktigt för en själv i arbetet, och tillsammans med sina arbetskamrater. På gruppnivå stöder arbetshandledningen gruppens ork, team-arbete och psykologiska trygghet och därmed arbete i vardagen.

Arbetshandledaren handleder inlärningen och är expert på s.k. professionell reflektion. Handledaren erbjuder inte regelrätta lösningar utan tillsammans med den som handleds analyserar och strävar till att öka förståelsen för individens situation, tankar och känslor. Arbetshandledningen strävar alltid till att stärka det som fungerar bra. Ett flertal studier påvisar korrelation mellan arbetshandledning och hur framgångsrik en arbetsplats är.

För vem och när passar arbetshandledning?

Till exempel:

– När man önskar hantera sin arbetsbelastning bättre

– När man behöver hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv

– När man vill växa i sin professionella utveckling men vet inte hur

– När man önskar en plats där man kan stanna upp för att fundera på sitt arbete och dess mål

– Har en utmanande situation på arbetsplatsen till exempel pga. förändring

– Förmän som vill utvecklas i sitt ledarskap eller behöver ett forum för stöd och reflektion

– Arbetshandledning passar även utmärkt för grupper med krävande klientarbete

Hur går arbetshandledning till?

Arbetshandledning kan genomföras individuellt, i grupp (till exempel alla förmän) eller i ett specifikt arbetsteam. I början träffas man ett antal gånger för att se att gruppen/individen och arbetshandledaren matchar och fungerar ihop. Arbetshandledningen har alltid en målsättning, som skrivs ner tillsammans i början. Under processens gång följer man upp att processen stöder målsättningen. Arbetshandledaren stöder individen/gruppen mot målsättningen genom att ställa frågor, försöka gestalta och greppa den information som kommer fram och tillsammans fundera kring de möjligheter som finns. Arbetshandledning brukar vara antingen fortgående eller 10 tillfällen, beroende av målsättningen med handledningen. Ibland kan det också vara fråga om några få gånger för att hantera en akut situation.

Pris

Vi erbjuder arbetshandledning både för individer, grupper/team samt ledningsgrupper.

Individuell handledning (90 min) 240 euro + moms 24%
Den individuella arbetshandledningen genomförs i första hand via Teams.
Resersättning läggs till på priset ovan om arbetshandledningen sker på plats.

Grupphandledning (90 min) 280 euro + moms 24 %
Ledningsgrupper och styrgrupper (90 min) 420 euro + moms 24 %
Arbetshandledning med flera deltagare görs i första hand på plats, och då tillkommer reseersättning på priserna ovan.

Sagt om arbetshandledning

  • ”Det var lätt att hitta ett bra flyt i samtalet, hon ingav förtroende, hon lyckades på kort tid fånga kärnan i min problematik, kunde ställa frågor som gjorde att jag måste tänka/fundera på saker som jag kanske skjuter ifrån mig.”
  • ” Det var stunderna med arbetshandledningen som höll mig upp under distansundervisningen.”
  • ”Jag tycker mycket om – hur ska vi nu göra för att reda upp det här tänket. Fulla 10 poäng till Sabina.”
  • ”Jag tyckte om Sabinas sätt från första början. Mycket nyfiken på olika saker, hörde på jättenoggrannt och snappade också upp sådant som jag inte riktigt själv märkte, men som absolut stämmer.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _