Skärgårdsföretagarna verkar ha bättre arbetsvälbefinnande än anställda i Finland.

Måndag den 6 maj 2019 arrangerade Archipelago Business Development (ABD) ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande i Korpo för skärgårdsföretagarna.

KivaQ var inbjudet till tillfället för att tala om arbetsvälbefinnande. Som en del av KivaQ:s innehåll konstruerades en enkät till skärgårdsföretagarna vars syfte var att kartlägga deras arbetsvälbefinnande. På enkäten svarade 68 företagare (svarsprocent runt 40 %). Resultatet visar att det verkar som att arbetsvälbefinnandet hos skärgårdsföretagarna är bättre än hos anställda i Finland. Läs mer här i  sammandraget.