Vet du på vilken nivå ert arbetsvälbefinnande är?

Utvecklingen av arbetsvälbefinnandet startar alltid med en utvärdering av den aktuella situationen. Då man vet utgångsläget och ser möjligheterna, lyckas utvecklandet betydligt lättare. Med KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkäten mäter och analyserar du din organisations arbetsvälbefinnande snabbt och enkelt.

Hur kan man förbättra arbetsvälbefinnandet?

Genom att utveckla arbetsvälbefinnandet kan man skapa en arbetsplats, till vilken varje anställd tycker det är trevligt att komma. Samtidigt förbättras företagets totalproduktivitet och lönsamhet samt konkurrenskraften ökar. De bästa resultaten uppnås, då arbetsvälbefinnandet utvecklas med en metod, som engagerar hela personalen och genom att förverkliga de konkreta åtgärder, som arbetsgemenskapen själv tagit fram. Till KivaQ:s arbetsvälbefinnandetjänster hör även workshoppar, som erbjuder en bra bas och praktiska riktlinjer för att bestående utveckla arbetsgemenskapens välbefinnande

Bättre arbetsvälbefinnande syns under strecket

  • mindre sjukfrånvaro
  • totalproduktiviteten ökar
  • lönsamheten förbättras
  • konkurrenskraften förbättras
  • arbetsplatsens rykte förbättras och rekrytering lyckas bättre

 KivaQ arbetsvälbefinnande - positiva effekter

Mätning av arbetsvälbefinnande (skala 1-10) före och efter KivaQ utvecklingsworkshop. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _