KivaQ M-enkätens pris består av en grundavgift och en avgift per respondent. Grundavgiften baseras på antalet frågor i enkäten. Avgiften per respondent räknas enligt antalet respondenter. Till alla priser adderas i Finland 24% moms.

Antal respondenter 1-2 frågor 3-7 frågor 8-12 frågor 13-20 frågor 21-50 frågor Pris/respondenter
< =50 10 € 60 € 120 € 190 € 270 € 5,00 €
51-250 60 € 100 € 170 € 240 € 320 € 4,00 €
251-500 310 € 350 € 420 € 490 € 570 € 3,00 €
501-1000 810 € 850 € 920 € 990 € 1070 € 2,00 €
1001-2000 1810 € 1850 € 1920 € 1990 € 2070 € 1,00 €
2001-10000 2810 € 2850 € 2920 € 2990 € 3070 € 0,50 €
> 10000 4810 € 4850 € 4920 € 4990 € 5070 € 0,30 €

Uppdaterat 01.01.2021

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _