Priser

KivaQ M-enkätens pris består av en grundavgift och en avgift per respondent. Grundavgiften baseras på antalet frågor i enkäten. Avgiften per respondent räknas enligt antalet respondenter. Till alla priser adderas i Finland 24% moms.

Antal respondenter 1-2 frågor 3-7 frågor 8-12 frågor 13-20 frågor 21-50 frågor Pris/respondenter
< =50 11 € 66 € 132 € 209 € 297 € 5,50 €
51-250 66 € 110 € 187 € 264 € 352 € 4,40 €
251-500 341 € 385 € 462 € 539 € 627 € 3,30 €
501-1000 891 € 935 € 1012 € 1089 € 1177 € 2,20 €
1001-2000 1991 € 2035 € 2112 € 2189 € 2277 € 1,10 €
2001-10000 3091 € 3135 € 3212 € 3289 € 3377 € 0,55 €
> 10000 5291 € 5335 € 5412 € 5489 € 5577€ 0,33 €

Uppdaterat 04.03.2023

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _