Vi uppdaterar KivaQ enkätprogrammet

Vi gör en uppdatering för KivaQ enkätprogrammet mellan fredag 12 februari och måndag 15 februari. Vissa funktioner kanske inte fungerar under processen.