KivaQ-facilitatorer

En KivaQ-facilitator (tidigare Metal Age-facilitator) är expert på arbetsvälbefinnande och fungerar som handledare för utvecklingsworkshoppen och hjälper arbetsteamet att fokusera sina resurser för att workshoppen skall nå sina målsättningar. Facilitatorn fungerar också som extern medlem och neutral rådgivare för arbetsteamet. Facilitatorns uppgift är inte att ge färdiga lösningar pga att varje arbetsteam är unikt och vet bäst själv vilka lösningar som fungerar för dem och vilka inte.

Alla KivaQ-facilitatorer har genomgått vårt företags facilitatorutbildning. Du kan bekanta dig med vårt företags egna facilitatorer här nedan.

Ove Näsman - KivaQ facilitatorer

Ove Näsman

Ove Näsman är specialläkare i företagshälsovård och har utvecklat KivaQ-metoden (tidigare Metal Age). Han fungerar som utbildare för nya facilitatorer och faciliterar också själv utvecklingsworkshoppar då det är möjligt. Ove Näsman har gjort en lång karriär som utvecklare av arbetsvälbefinnandet och hör till branschens mest ansedda personer.

Josefin Jensén KivaQ facilitatorer

Josefin Jensén

Josefin Jensen är licenserad fysioterapeut och personlig tränare. Hon faciliterar KivaQ-workshoppar och arbetar även tillsammans med kunder individuellt och i grupp i egenskap av fysioterapeut.

Sabina Simola-StrömSabina Simola-Ström

Sabina Simola-Ström är utvecklingdirektör hos KivaQ och magister i utvecklingspsykologi. Hon har specialiserat sig inom konstruktiv, empatisk kommunikation, utveckling av arbetsgemenskaper samt projektledning.

KivaQ-facilitatorer på annat håll

Hittills har redan närmare 300 personer genomgått KivaQ-facilitatorutbildningen. Av dessa fungerar en del i Sverige, Estland och Lettland. Den som genomgått facilitatorutbildningen får fritt, utan licensavgift, använda KivaQ-metoden för att utveckla arbetsvälbefinnandet i arbetsgemenskaper.

Vill du bli KivaQ facilitator?

KivaQ Oy Ab ordnar regelbundet facilitatorutbildningar för personer, som jobbar med arbetsvälbefinnandefrågor och andra intresserade. Som utbildare fungerar specialläkaren i företagshälsovård Ove Näsman, som har utvecklat KivaQ-enkäten och tillsammans med Arbetshälsoinstitutets emeritusprofessor Juhani Ilmarinen utvecklat KivaQ-utvecklingsworkshoppen.

Som material vid utbildningen används KivaQ metodens handbok. Efter utbildningen kan deltagaren fungera som KivaQ-facilitator och har rätt att i sitt arbete använda KivaQ-metoden fritt utan licensavgift.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _