Arbetsvälbefinnandeföreläsningar och övriga tjänster

KivaQ ordnar också föreläsningar och seminarier enligt kundens önskemål var som helst i Finland. Specialläkaren i företagshälsovård och KivaQ:s grundare Ove Näsman är en uppskattad föreläsare både i Finland och internationellt. Han har arbetat med arbetsvälbefinnandefrågor redan i flera årtionden. Näsman har dessutom utvecklat både KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkäten och KivaQ-utvecklingsworkshoppen för arbetsvälbefinnande. Nedan hittar du några exempel på föreläsningar vi erbjuder.

Rubriker för arbetsvälbefinnandeföreläsningar:

Arbetsvälbefinnande och modernt ledarskap, 45min
Arbetsvälbefinnandeföreläsningen inspirerar närcheferna att tillsammans med hela sitt team modigt börja utveckla både sitt eget närledarskap och medarbetarnas självledarskap.

Arbetsvälbefinnandet som en lönsam investering, 45 min
Det finns en ”social beställning” för att utveckla arbetsvälbefinnandet. Arbetsgivarna har insett, att det är fråga om en win-wiv-situation, som både individerna och företaget har nytta av.

Arbetsgemenskapskompetens, 45 min
Gott ledarskap och bra medarbetarkompetens är grundpelare för arbetsvälbefinnandet. Gemensamt och med bra emotionell intelligens skapar man resultat.

Utveckling av arbetsvälbefinnandet i praktiken, 45 min
Engagerande evaluerings- och utvecklingsmetoderna KivaQ W-enkät och KivaQ-utvecklingsworkshop. Case-exempel. Som dokumentation guiden ”Metal Age och Kiva-enkät” (34sidor, 25€/st) om kunden så önskar.

Chefens arbetsvälbefinnande
Endast en chef, som själv mår bra, har äkta intresse av att utveckla medarbetarnas arbetsvälbefinnande och via den även utveckla produktiviteten och lönsamheten.

Obs. Föreläsningarnas innehåll skräddarsys alltid för att passa kundens målsättning.

Prislista för föreläsningar
1100 €/föreläsning (innehåller resekostnader).
1500€ /2 föreläsningar (innehåller resekostnader; förutsätter att föreläsningarna hålls efter varandra med undantag av eventuell kaffe- eller matpaus).
Till priset tilläggs resekostnader och  moms 24%.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _