Ota innovaatioseteli käyttöön!

KivaQ on hyväksytty Tekesin Innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi.  Tarjoamme asiantuntija-apua pienille yrityksille ja tiimeille (noin 15-30 henkilöä) innovatiivisen yrityskulttuurin kehittämiseksi. Osallistamme KivaQ-menetelmällä (kysely + workshop) tiimin jokaisen jäsenen kehittämään ja priorisoimaan omaa ja tiimin työtä. KivaQ-menetelmää on mahdollista käyttää valtakunnallisesti eri puolella Suomea toimivien koulutettujen KivaQ-fasilitaattoreiden avulla.

KivaQ-menetelmän keskiössä on työhyvinvointi, joka takaa jokaisen yksilön kiinnostuksen ja sitoutumisen. Workshopeissa rakennetaan yhdessä innovatiivista, luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, joka on välttämätöntä tiimin oman työn sujuvoittamiseksi ja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

Annamme mielellämme lisätietoa, myös Tekesille tehtävään hakemukseen liittyen! Ota yhteyttä!

Mikä on innovaatioseteli?

Tekesin myöntämän Innovaatiosetelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv) ja sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Seteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Lisätietoja Tekesin sivuilta.