Välkommen på dagskrysning 28.9.2017

Kom med på en dagskryssning torsdag 28.9. från Helsingfors till Tallinn med Viking Line. Programmet (på finska) utgår från tre case: Folkhälsan, ALM Partners Oy ja Tekniikan akateemiset TEK, där praktiska nyttan av de korta KivaQ-arbetsvälbefinnande-, KivaE-jämlikhets- och KivaM-mångfunktionsenkäterna beskrivs.

Om företaget du representerar är intresserat av att utveckla arbetsvälbefinnandet tillsammans med hela personalen så erbjuder denna kryssning ett utmärkt tillfälle att hitta en gemensam linje om t.ex. hela arbetsvälbefinnande/arbetarskydds/företagshälsovårdsteamet deltar.

Förutom substansen i programmet så ges det tillfälle att njuta av fartygets delikatesser och intresserade har även möjlighet att göra ett strandhugg i Tallinn. Priset för kryssningen är endast 47€ och inkluderar en salladslunch, Bistro Buffet-middag med drycker samt föreläsningarna. Närmare uppgifter ger vid behov Ove Näsman, ove.nasman(at)kivaq.fi

Anmälningar