KivaQ lanserar en Covid-19 enkät 22 april 2020

Hur fixa distansarbetet efter Covid-19-pandemin?

KivaQ lanserar en ny skräddarsydd enkätprodukt på grund av Covid-19-pandemin. Genom att göra enkäten får Du som arbetsgivare viktig information, dels om hur distansarbetet och pandemin inverkar på personalens arbetsvälbefinnande just nu, dels om personalens åsikter hur ni kan utveckla distansarbetet som arbetsform inom organisationen.

Gör enkäten nu så är ni väl förberedda för att besluta om distansarbetets omfattning efter Covid-19-pandemin.

Covid-19 enkäten innehåller KivaQ W:s 7 standardfrågor om arbetsvälbefinnande samt 6 skräddarsydda frågor med fokus på distansarbete och dess effekter. Enkäten skickas enbart till personer som under pandemin arbetar på distans.
Enkätens frågor är utvecklade av KivaQ:s sakkunniga.

Under pågående pandemi, då många organisationer har ekonomiska svårigheter, ger KivaQ 50 % rabatt på denna enkät.

Ta kontakt så diskuterar vi om ni önskar göra enkäten som konsultuppdrag eller själva genomföra den på vår webbplats. Vid kontakt får ni även rabattkoden.

Ove Näsman och Sabina Simola-Ström besvarar gärna på frågor om enkäten.
Ta kontakt, Ove 0400 218 537, ove.nasman@kivaq.fi, Sabina 0445 596 947 sabina.simola-strom@kivaq.fi

Var en föregångare och förbered er på livet efter pandemin!

 

Beställ en KivaQ W enkät med 7 frågor och addera nedanstående tilläggsfrågor.

Ni beställer enkäten här

De 6 tilläggsfrågorna är:

8. Har du jobbat på distans redan innan Covid-19-pandemin började?
1. Nej
2. Sällan
3. Varje vecka
4. Största delen av min arbetstid

9. Är du i behov av ICT-utbildning för att bättre klara av distansarbete i framtiden?
1. Ja
2. Nej

10. Hur bra ICT-stöd har du fått under Covid-19-krisen?
1. Inte behövt stöd
2. Inte fått stöd i den omfattning jag skulle ha behövt
3. Fått stöd i de flesta situationer jag behövt
4. Fått stöd alltid då jag behövt

11. Om du själv fick välja, hur mycket skulle du då i framtiden efter Covid-19-pandemin jobba på distans?
1. Inte alls
2. Någon timme/vecka
3. 1 dag/vecka
4. 2–3 dagar/vecka
5. 4 dagar/vecka
6. Hela min arbetstid

12. Hurdant är ditt arbetsvälbefinnande nu då du jobbar på distans jämfört med tiden före Covid-19-pandemin?
1. Mycket sämre                                                                         10. Mycket bättre

13. Är det något mer du vill berätta om hur det är att jobba på distans under och efter Covid-19-pandemin?
(Öppen fråga. Svaren på denna fråga hjälper att planera fortsatt distansarbete.)

 

Kriterier för indelning av personal i enkäten

Har du barn i åldern 0–16 år hemma under Covid-19-pandemin?
1. Nej
2. Barn i åldern 0–6 år
3. Barn i åldern 0–6 år och 7–16 år
4. Barn i åldern 7–9 år
5. Barn i åldern 7–9 år och 10–16 år
6. Barn i åldern 10–16 år

(Använd denna indelning endast om respondenternas antal är tillräckligt stort så att inte anonymiteten riskeras)

Organisationsstruktur enligt tidigare personalenkäter (kriteriet uteblir om enkäten görs för t.ex. endast ett team eller en liten organisation)