Arbetarskyddsfonden

Långsiktiga effekter av arbetsvälbefinnandeprojektet i en kommunalhälso- och sjukvårdsenhet

 Arbetarskyddsfonden har beviljat ett anslag på 10 000 € för projektet. Välbefinnandet på jobbet påverkar till exempel sjukfrånvaro och arbetsproduktiviteten. Många arbetsvälbefinnandeprojekt genomförs på arbetsplatser, men forskningsdata om långsiktiga effekter är begränsade. Detta projekt undersöker arbetsvälbefinnandevariabler (KivaQ) inom kommunal hälso- och sjukvård (1000 personer, 47 enheter) vid baseline samt två och fyra år efter utvecklingsworkshoppar som involverar personal från 8 enheter. Resultaten jämförs med kontrollenheter och nationella referensdata.