Stöd i ledarskapet

Arbetshandledning

I arbetshandledning får ledare och förmän bli medvetna kring de egna tankeprocesserna i ledarskapet. Man får möjlighet att sätta målsättningar för sin egen ledarskapsutveckling i en trygg miljö. Ledaren får genom konkreta försök och misstag-upplevelser i vardagen utveckla det egna ledarskapet tillsammans med arbetshandledaren och lära sig att lita på sina egna förmågor. Att bli en ledare är en transformation dvs förändringsprocess, som förutsätter reflektion och medvetenhet. För en ny ledare kan det också vara frågan om lära sig använda sin egen röst och vilja, samt utveckla modet och självkänslan för att möta och dyka in en process som man inte har erfarenhet av och inte eller en plan för.

Arbetshandledningen har ett holistiskt fokus och är styrkebaserad, och strävar till att inspirera, stöda och utveckla individen i sitt ledarskap. Arbetshandledning har många positiva effekter.

Arbetshandledning för ledare (90 min) 260 euro + moms 24%

Vi erbjuder även: 

Coaching En process med ett tydligt konkret mål där coachen handleder ledaren framåt med hjälp av olika verktyg, för att målet ska uppnås.  Antalet coaching-tillfällen är beroende av målsättningens omfattning.

Be om offert.

Bollplank Detta lämpar sig för de chefer som upplever ett behov av att få en form av regelbundet samtalsstöd i sitt ledarskap. Kontakten genomförs ofta via samtal på Teams. Handledaren stöder personen vidare i olika problemsituationer (t.ex. vid en utmanande situation i arbetsgemenskapen) genom att använda metoder både från arbetshandledning och coaching.

60 minuter 170 euro + moms 24%

Citat från avslutade arbetshandledningsprocesser:

  • ”Det var lätt att hitta ett bra flyt i samtalet, hon ingav förtroende, hon lyckades på kort tid fånga kärnan i min problematik, kunde ställa frågor som gjorde att jag måste tänka/fundera på saker som jag kanske skjuter ifrån mig.”
  • ” Det var stunderna med arbetshandledningen som höll mig upp under distansundervisningen.”
  • ”Jag tycker mycket om – hur ska vi nu göra för att reda upp det här tänket. Fulla 10 poäng till Sabina.”
  • ”Jag tyckte om Sabinas sätt från första början. Mycket nyfiken på olika saker, hörde på jättenoggrannt och snappade också upp sådant som jag inte riktigt själv märkte, men som absolut stämmer.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _