KivaQ Leadership

En synnerligen viktig del av arbetsvälbefinnandet är gott ledarskap. KivaQ Leadership (tidigare Metal Age Leadership) är en metod för utvecklandet av ledarskapet. KivaQ leadership fokuserar direkt på arbetsteamets närledarskap och självledarskap utan att söka och prioritera andra utvecklingsområden.

KivaQ Leadership passar för arbetsteam, som upplever att just utvecklingen av ledarskapet skulle förbättra arbetsvälbefinnandet. Metoden kan användas separat, men är också ett utmärkt supplement till en KivaQ Total-workshop, om ledarskap blir i skuggan av andra utvecklingsområden då arbetsgemenskapen inte vågar lyfta fram ledarskapet då chefen är närvarande.

KivaQ Leadership kräver att chefen skall ha en sund självkänsla och mod samt en äkta vilja att utvecklas till en god ledare.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _