KivaQ-GoesGlobal -projekt

GoesGlobal-projektet, som startade på hösten, har framskridit och vi besökte Holland 10-12.5. Vi träffade lokala aktörer och presenterade KivaQ-metoden. Vi ordnade även en workshop med hjälp av vår samarbetspartner Petra Wulling från TradeMill. I workshoppen deltog representanter för olika företag med verksamhet, som tangerar arbetsvälbefinnandet. Vi fick värdefull repons och fördjupade våra kunskaper om den holländska marknaden. Inom projektet fortsätter vi nu med att kontakta olika företag för att göra pilotstudier i Holland och utreder olika möjligheter att fokuserar vår marknadsinformation.

KivaQ-GoesGlobal - Workshop

Workshop i Castricum den 12 Mai.

Vad är GoesGlobal-project?

KivaQ-GoesGlobal-EUKivaQ har startat ett nytt KivaQ-GoesGlobal -projekt med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målsättningen med projektet är att expandera KivaQs företagsverksamhet till den internationella marknaden. Projektet kommer att analysera marknadssituationen i ett antal länder (Sverige, Nederländerna, Stor-Britannien), delta i lokala mässor och söka lokala partners med hjälp av externa experter.  Resultatet av detta projekt kommer att utnyttjas då företagsverksamheten utvidgas till nya målländer. Inom projektet kommer också att utvecklas en ny KivaQ E(Equality)-enkät för att   komplettera den nuvarande KivaQ W-enkäten.

 

 

KivaQ-GoesGlobal-Hävkraft EUKivaQ-GoesGlobal –projektet har beviljats understöd från programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland  (Priority axe no. 1). Projekttiden är 30.8.2016-31.8.2018. Närmare information finns på: Informationstjänst för strukturfonder https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A72202

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _