KivaQ M multipurposeenkät

Med KivaQ M kan man snabbt, enkelt och förmånligt beställa en webbenkät för vilket ändamål som helst. Beställaren konstruerar själv alla frågor (max 50 frågor). De möjliga svarsalternativen för frågorna är öppet svar, ja/nej, svarsalternativ på skalan 1-10, eNPS och flerval.

Respondenterna kan vid behov indelas enligt kön och ålder samt enligt ytterligare 10 valbara kriterier.

KivaQ M-analysprogrammet möjliggör en mångsidig analys av resultatet numerärt och grafiskt. Dessutom kan man göra snabba, online korstabelleringar. KivaQ M-enkäten använder samma program som KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkäten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _