ALM Partners tunnisti kehityskohteet KivaQ E:n avulla

Finanssialalla toimiva, reilut 40 henkeä työllistävä ALM Partners oli mukana pilotoimassa KivaQ E-kyselyä syksyllä 2016. Yritys halusi tehdä huolella lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelmat ja päätti selvittää henkilöstön kokemukset nykytilasta.

– Saimme kattavan tilannekuvan ja myös epäkohdat tulivat esiin. Konkreettisten toimenpiteiden laatiminen kyselyn tulosten perusteella oli helppoa, kertoo ALM Partnersin hallinto- ja hr-asioista vastaava Kristiina Nieminen.
Henkilöstölle oli esimerkiksi epäselvää, kenen puoleen kääntyä, jos kokee tai havaitsee syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Nyt yrityksessä on selkeä ohjeistus ja neljä eri tahoa, joihin voi olla yhteydessä.

– Korjasimme myös välittömästi tiettyihin työsuhde-etuihin liittyviä menettelyjä, jotka olivat kyselyssä nousseet esiin. Lisäksi kävimme henkilöstöinfossa läpi, miten esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa tulee ottaa huomioon ihmisten erilaisuus niin, ettei puheillaan loukkaa toista. Haluamme, että kukaan ei koe jäävänsä työyhteisössä sivulliseksi, korostaa Nieminen.

Yritys aikoo selvittää henkilöstön kokemuksia myös jatkossa.

– Mittaaminen on ainoa tapa selvittää, missä mennään. Mutu-tuntuma voi olla toinen kuin todellisuus. KivaQ E osoittautui helppokäyttöiseksi ja riittävän lyhyeksi. Vastausprosentti oli lähes sata. Aiomme toteuttaa kyselyn jatkossa kerran vuodessa, kertoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelman kirjoittaja, ALM Partnersin Minna Taivalantti.

KivaQ E-kyselyä on pilotoitu myös Kristiinankaupungissa sekä mm. Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön Järjestöalan koulutuksessa.

Lisätietoja:

Kristiina Nieminen kristiina.nieminen@almpartners.fi 040 358 1863
Tarja Arkio tarja.arkio@kivaq.fi 040 508 3731
Ove Näsman ove.nasman@kivaq.fi 0400 218537