UUTISKIRJE 3-2023

Hyvät lukijat,

Mukava taas olla uutiskirjeen äärellä. Vuosi 2022 oli KivaQlle intensiivinen ja tapahtumarikas ja vuoden 2023 alku on tuonut mukanaan monia mielenkiintoisia toimeksiantoja sekä uusien että vanhojen asiakkaiden kanssa.
Olemme saaneet kyselyitä Kasnäsin käyttäjäseminaaristamme, jossa KivaQ kysely- ja workshopkäyttäjät kokoontuvat Kasnäsissa ja jakavat kokemuksiaan. Seminaari järjestettiin joka toinen vuosi ennen pandemiaa. Olethan yhteydessä jos olet kiinnostunut osallistumaan tällaiseen tilaisuuteen.

KivaQ panostaa johtamiskoulutukseen
Viimeisen vuoden aikana johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen liittyvien palveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Siksi olemme nyt kehittäneet kattavan valikoiman palveluita, jotka kuvaavat mitä KivaQ voi tarjota. Työskentelemme laajasti sekä strategisesti johtamisen ja työpaikkakulttuurin kehittämisen parissa että tukemalla arjen konkreettisissa tilanteissa, kuten konfliktien ratkaisemisessa tai työnohjausprosesseissa. KivaQ on kumppani, jonka kanssa monet haluavat työskennellä pitkällä aikavälillä. Ota yhteyttä kuullaksesi, mitä palveluita voimme tarjota teidän tarpeisiinne.

Uusia toimialoja julkaistu
Nyt on julkaistu seitsemän uutta toimialaa, joita voit verrata KivaQ W – kyselyysi.
• Eri aloja, Suomi
• Kaupungit, kunnat, Suomi
• Terveys- ja sosiaalipalvelut
• Koulutus
• Teollisuus, Suomi
• Rahoitus- ja vakuutustoiminta, Suomi
• Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
• Kuljetus ja varastointi (Uusi)
• Muu palvelutoiminta
• Muu toimiala (Uusi)
• Informaatio ja viestintä
• Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (Uusi)
• Rakentaminen (Uusi)
• Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (Uusi)
• Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (Uusi)
• Kiinteistöalan toiminta (Uusi)
• Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, Suomi

Päivitetty hinnasto
Pienet organisaatiot saavat nyt kyselyn konsultointitoimeksiantona noin 40 % halvemmalla.
Vastaajakohtainen hinta on muuttunut 0,13€ – 1,20€ riippuen organisaation koosta.

Paraisten kaupunki halusi priorisoida työntekijöiden työhyvinvointia ja rakensi KivaQ-mittauksen ympärille vuosikellon

Hei Pia Hotanen, Paraisten kaupungin työhyvinvoinnin asiantuntija. Kerro meille, miten päädyitte käyttämään KivaQ W -kyselyä työntekijöiden työhyvinvoinnin ja hyvän työarjen tukemiseksi?
Lähtökohtana systeemin kehittämiselle KivaQ-kyselyn ympärille oli se, että työntekijät kokivat usein, että kyselyn jälkeen ei tapahtunut mitään kehitystä, mikä osaltaan vaikutti siihen, että he eivät tunteneet motivaatiota vastata kyselyyn. Henkilöstöosaston tavoitteena oli saada henkilöstö mukaan osallistumaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan arkeensa. Tämä ajattelu johti siihen, että halusimme luoda järjestelmällisen lähestymistavan siihen, miten työskentelimme KivaQ W -kyselyn ympärillä.

Miten teette sen käytännössä?
Kysely tehdään aina syksyllä. Analysoimme itse kyselyn loppuvuoden aikana. Vuoden alussa esihenkilöt itse käyvät läpi tulokset henkilöstönsä kanssa. Tarjoamme aina heille tukea ja apua ja välillä osallistun myös. Tarpeen mukaan, otamme myös sisään ulkopuolista tukea. Tässä vaiheessa työntekijät tekevät yhdessä esihenkilönsä kanssa kehityssuunnitelman siitä, mitä asioita he haluavat kehittää vuoden aikana. Syksyn aikana tehdään lyhyt palaute siitä, millainen tilanne on juuri nyt, ja ennen joulua tehdään uusi KivaQ-mittaus.

Mitä hyötyä teidän tapanne tuo?
Koen, että se on osaltaan vaikuttanut siihen, että sekä esihenkilöt että henkilöstö ovat päässeet näkemään oman toimintansa uudella tavalla, asioita, joita pitää kehittää, mutta myös asioita, jotka toimivat hyvin ja ovat hyviä. Yhdessä olemme saaneet systemaattisen lähestymistavan rakentamalla vuosittaisen kellon kyselyn ympärille. Uskon myös, että se on auttanut monia ymmärtämään, että työhyvinvointi on osa työtä, eli hyvinvointi on tärkeää työpaikalla. Näemme myös, että kehityskeskustelu on tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Kuinka tärkeänä pidät KivaQ W kyselyn säännöllistä käyttöä?
Kysely on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Se antaa meille paljon vastauksia, esimerkiksi ristiintaulukointien kautta. Tärkein vaihe on kyselyn jälkeen käytävä keskustelu, jossa istutaan yhdessä ja määritellään kehitystarpeet, mihin asioihin haluamme puuttua. Pitkään kyselyyn olisi paljon vaikeampi saada vastauksia työntekijöiltä, ja se veisi meiltä myös paljon enemmän aikaa