Uusi KivaQ E-kysely tukemaan työpaikkojen tasa-arvotyötä

TIEDOTE 23.2.2017

KivaQ Oy Ab tuo markkinoille uuden KivaQ E-tasa-arvokyselyn työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

– Haluamme kannustaa työpaikkoja edistämään ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Erilaisuus on voimavara: mitä laajempi kirjo eri sukupuolia, kansallisuuksia, vähemmistöjä tai eri ikäisiä työntekijöitä, sitä paremmat mahdollisuudet työyhteisöllä on uudistaa ja kehittää itseään, totesi toimitusjohtaja Ove Näsman KivaQ E-kyselyn julkistamistilaisuudessa tänään Helsingissä.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi saatava KivaQ E-kysely tuo esiin työntekijöiden mahdolliset kokemukset epäasiallisesta kohtelusta tai syrjinnästä sekä työpaikan toimijoiden – johdon, esimiesten ja työntekijöiden ¬ roolin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

– Kysely on hyvä mittari työpaikan nykytilanteen arvioimiseksi. Sen avulla on helppo lähteä rakentamaan konkreettisia toimia. Kun kohtelu työpaikalla on reilua ja kaikki työntekijöistä esimiehiin ja johtajiin ymmärtävät oman vastuunsa, sitä parempi työilmapiiri työpaikalle rakentuu. Tämä toki näkyy myös työn tuottavuudessa ja tuloksellisuudessa, korosti KivaQn kehitysjohtaja Tarja Arkio.

KivaQ E-kysely toimii työpaikkojen tukena myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia tehtäessä. Sen kehitystyössä on otettu huomioon työelämän lainsäädännön vaatimukset sekä alan tutkimustieto. KivaE-kyselyä on pilotoitu menestyksekkäästi mm. ALM Partners -yrityksessä ja Kristiinankaupungissa, ja se on mukana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa-hankkeessa.

Kysely on helposti tilattavissa KivaQ:n verkkosivuillta. Tilaaja saa käyttöönsä myös analyysiohjelman, jonka avulla tulokset on helppo esitellä henkilöstölle mukaansa tempaavalla tavalla. Kyselyyn on mahdollista räätälöidä myös lisäkysymyksiä.

KivaQ E on saanut nimensä englannin kielen sanasta equality, joka tarkoittaa mm. tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja:
Tarja Arkio tarja.arkio@kivaq.fi 040 508 3731
Ove Näsman ove.nasman@kivaq.fi 0400 218537