Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen seminaariterveiset

Tämän artikkelin vieraskynänä: Tiina Hartikainen, projektipäällikkö Hyvä työ – Pidempi työura -hanke.

Oli ilo nähdä kuinka teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeen valtakunnallinen seminaari kokosi Espoon Hanasaareen runsaasti yritysten ja sidosryhmien edustajia elokuun lopussa. Kasvotusten tapaaminen on erityistä, kun välimatkat hankkeessa mukana olevien yritysten välillä ovat pitkät.

Erityisen hienoa oli saada kuulla että hankkeen kautta työhyvinvoinnin muutokset työpaikoilla olivat laajentuneet koskemaan uusia osa-alueita. Työhyvinvoinnin johtava asiantuntija Juhani Ilmarinen esitteli kehitystoiminnan vaikutuksia parempaan terveydentilaan ja toimintakykyyn työn kannalta. Työhyvinvoinnin muutosta selvitettiin hankkeeseen osallistuvien 26 yrityksen ja yli 4000 osallistujan aineistolla.

Meillä oli kunnia saada työministeri Lauri Ihalainen alustajaksi seminaariin. Ihalainen käsitteli alustuksessaan muun muassa työn muutostrendejä. Eurooppalaisen tutkimuksen (ECS/2013) mukaan suomalaisyritysten henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen ei ole yhtä vuorovaikutteista kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tankassa. Johdon ja henkilöstön yhteisiä palavereja ja kehittämisryhmiä on Suomessa vähemmän.

Tähän tarpeeseen on pystytty vastaamaan Hyvä työ – Pidempi työura –hankkeessa. Vuorovaikutusta työpaikkojen eri henkilöstöryhmien välillä on lisätty dialogiin pohjautuvalla Työpaikka-tutka -menetelmällä. Dialogin avulla on saatu rakennettua sellaista maaperää, jossa yhdessä perehdytään työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Myös haastavia asioita on voitu ottaa esiin, jolloin työpaikoilla on voitu yhdessä nostaa kissa pöydälle ja keskustella eri näkökulmista asian ratkaisemiseksi. Tämä maaperä on ollut hedelmällinen pohja toiminnan kehittämiselle, johon on sitouduttu laajasti. Toisaalta on saatu rakennettua yhdessä turvallinen alusta, jolla haastavina aikoina on voitu käsitellä esimerkiksi yritystä kohdanneita yt-neuvotteluja ja katseen kohdentamista valoisampaan tulevaisuuteen.

Uudenlaisen yhdessä tekemisen kulttuurin rakentaminen työpaikoilla jatkuu. Hankkeessa on mukana 88 teknologia-alan yritystä ja toiminta laajenee edelleen.

– Tiina Hartikainen, projektipäällikkö Hyvä työ – Pidempi työura -hanke