Poliitikot ja kuntahenkilköstön työhyvinvointi

Kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen yhteydessä keskustellaan usein poliitikoiden roolista. Moni kuntatyöntekijä on sitä mieltä, että poliitikot aktiivisesti etsivät virheitä ja keskittävät huomionsa työtekijöiden virheisiin ja kritisoivat heitä sosiaalisessa mediassakin. Pahimmassa tapauksessa seurauksena on kuntahenkilöstön huono työhyvinvointi ja henkilöstö keskittyy vain välttämättömään välttääkseen virheitä eivätkä halua ottaa mitään riskiä. Mitään kehitystä ei tapahdu tämän seurauksena. Tämä ei ole kunnan intressissä. Poliitikoiden pitäisi aktiivisemmin toimia työnantajaroolissaan ja panostaa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen.

KEVAn 11.05.2021 julkaisema tulos vuodenvaihteen kunnan valtuutetuille osoitetusta kyselystä kertoo seuraavaa: ”Vastaajien arvio kunnanvaltuutetun roolista kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäjänä jakautui kahtia. 49 prosenttia vastaajista koki, että kunnanvaltuutetulla on merkittävä rooli kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä ja 44 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei valtuutetun rooli ole merkittävä ja kuusi prosenttia oli sitä mieltä, että valtuutetulla ei ole roolia ollenkaan.”
Puolet KEVAn kyselyn valtuutetuista ei siis pitänyt rooliaan merkittävänä.

Paraisten kaupungin samoihin aikoihin toteutettu KivaQ W työhyvinvointikysely osoittaa toista. Näin kertoo myöskin KivaQn muiden yhteistyökuntien henkilöstö.
Paraisten kyselyyn vastasi 685 kunnan työntekijää ja vastusprosentti oli 64,0.
Kysymyksen 8. tulos on mielenkiintoinen ja kertoo kuntapäättäjien tärkeästä roolista. (Vastaaja sai valita 1-4 vaihtoehtoa)

Kahden ensimmäisen vaihtoehdon korkeat prosentit eivät yllätä.
Mielenkiintoisin tulos on, että vaihtoehto ”..työkuormitus olisi sellainen että jaksaisin paremmin” oli valittu 33,0% vastauksista kun vaihtoehdon ”..kaupungin poliitikot osoittaisivat suurempaa arvostusta työtämme kohtaan” prosenttiluku oli suurempi 35,9%.
Kun tiedämme monen kunnan työn kuormittavan sen tekijää melkoisesti niin tässä kyselyssä poliitikoiden suhtautuminen nousi tätäkin tärkeämmäksi. Poliitikoiden on muistettava roolinsa työnantajina ja toimia sen mukaan myös sosiaalisessa mediassa.
Kunnan eri sektoreiden tulokset poikkesivat toisistaan.

Vaikka Sivistysosaston arvostus on yleensä hyvällä tasolla kunnissa oli tämänkin osaston luku korkea, mutta Tekniset tukipalvelut-osaston luku oli yli kaksinkertainen.
Paraisten kaupunki aikoo hyödyntää tätä kyselytulosta kun kuntavaalien jälkeen poliitikot ja virkamiehet yhteistyössä järjestävät uusien luottamushenkilöiden koulutusta.

Lisätietoja antavat:

Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, Paraisten kaupunki peter.lindroos@parainen.fi puh 0443585832: Miten Paraisten kaupunki hyödyntää kyselyn tuloksia

Senior Advisor Ove Näsman, KivaQ Oy Ab www.kivaq.fi ove.nasman@kivaq.fi puh 0400218537: KivaQ W työhyvinvointikysely