TIETOSUOJASELOSTE

28/05/2018; korvaa 17.2.2014 julkaistun selosteen

 Rekisterinpitäjä
Nimi: KivaQ OyAb
Osoite: Tohtorintie 1 as. 1, 25900 Taalintehdas
Yhteyshenkilö: Sabina Simola-Ström, info@kivaq.fi

 Rekisterin nimi:
KivaQ OyAb:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

 Henkilötietojen käsittely
KivaQ saa henkilötietoja pääsääntöisesti sitä kautta, että asiakkaat (asiakkaat: organisaatioita, yrityksiä, kuntia, tai vastaavia) tilaavat ja ostavat palveluja KivaQ:lta (lähinnä kyselytilauslomakkeen, yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiviestin kautta). Asiakkaan ollessa organisaatio KivaQ:lla on ainoastaan asiakasorganisaation yhteyshenkilön henkilötiedot, tavanomaisesti nimi ja sähköpostiosoite, muut tiedot liittyvät organisaatioon.

KivaQ saa myös henkilötiedot (nimi ja sähköpostiosoite) kun henkilöt osallistuvat esim. koulutuksiin, luentoihin tai messuihin. Tällöin keruu tapahtuu henkilön suoralla suostumuksella.

Henkilötietoja käytetään KivaQ OyAb:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. KivaQ lähettää myös uutiskirjeen, jossa mainostetaan ajankohtaisia asioita, tapahtumakutsuja, ja koulutuksia. Henkilöltä pyydetään aina suostumus ennen, kun hänet lisätään uutiskirjelistaan. Henkilö voi myös lopettaa uutiskirjeen tilauksen, milloin tahansa, ja pyytää, että hänen tietojaan poistetaan, olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. Yhteystiedot löytyvät ylhäällä.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan tietyt henkilöt yrityksen sisällä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tietokone- ja elektronisten palveluiden tuottajat voivat tilapäisesti saada pääsyä henkilötietoihin (sähköpostiosoitteisiin) esimerkiksi tukitehtävien yhteydessä. KivaQ:n alihankkijat, lähinnä workshop fasilitaattorit saavat pääsyä henkilötietoihin tarvittaessa, ja seuraavat KivaQ:n henkilötietojen käsittelyohjeita. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Asiakasorganisaation henkilötiedot säilytetään yrityksen salasanasuojatussa tietokannassa, suojatulla palvelimella, johon ainoastaan muutamalla on pääsy, sekä tietokoneilla virussuojineen ja palomuureineen. Asiakassuhteiden laadullisen käsittelyn varmistamiseksi meillä on CRM-järjestelmä käytössä. Pääsy CRM-järjestelmään on ainoastaan tietyt henkilöt yrityksen sisällä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Henkilötiedot poistetaan, kun henkilö näin toivoo tai kun niitä ei enää tarvita. Henkilöt jotka ovat osa KivaQ:n rekisteriä, saavat tarkistaa omat tiedot. Sen, joka haluaa tarkistaa itseään koskevia em. tietoja, on esitettävä allekirjoitettu pyyntö KivaQ OyAb:lle. Yhteystiedot mainittu ylhäällä.

 Cookies-tietojen kerääminen verkkosivuilta www.kivaq.fi
Tallennamme cookie-tietoja (eväste) kävijöidemme selaimiin anonyymien kävijä- ja käyntitietojen keräämistä varten. Käytämme Google Analytics:ia sekä Hotjar:ia, jotta voimme analysoida miten kävijät liikkuvat sivuillamme, esim. mitkä sivut ovat tärkeimmät, minkä kestoiset käynnit ovat ym. Nämä työkalut ovat tärkeitä, ja voimme niiden avulla säännöllisesti päivittää sivujamme ja varmistaa, että ne vastaavat kävijöiden tarpeita. Meidän käytössämme on myös B2B palvelu, joka mahdollistaa sen, että voimme tunnistaa mitkä yritykset ovat mahdollisesti kiinnostuneita palveluistamme, ja näin ollen voimme markkinoida palvelujamme suoraan heille.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _