KivaQ M monikäyttökysely

KivaQ M-monikäyttökyselyn avulla voit nopeasti, helposti ja edullisesti tilata verkkokyselyn mihin tarkoitukseen tahansa. Tilaaja laatii itse kaikki kysymykset (korkeintaan 50 kysymystä). Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat vapaa vastauskenttä, kyllä/ei, vastausvaihtoehdot asteikolla 1 – 10, eNPS tai monivalinta.

Vastaajat voidaan tarvittaessa jakaa sukupuolen ja iän perusteella sekä 10 muun vapaavalintaisen kriteerin mukaan.

KivaQ M-kyselyn analysointiohjelma mahdollistaa tulosten tarkastelun sekä numeraalisesti että graafisesti. Lisäksi analysoija voi tehdä nopeita, online ristiintaulukointeja.

KivaQ M-kysely käyttää samaa ohjelma-alustaa kuin KivaQ W-työhyvinvointikysely.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _