KivaQ mukana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa

100-tasa-arvotekoa-suomi-100-002

KivaQn kehittämä KivaE-tasa-arvokysely on hyväksytty mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen. Hanke liittyy Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan ja siinä tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa. Hanketta koordinoivat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE.

– Halusimme luoda helppokäyttöisen työkalun, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työpaikan omista lähtökohdista käsin, kertoo KivaQ:n kehitysjohtaja Tarja Arkio.

– Kysely auttaa myös tunnistamaan mahdolliset kokemukset syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta  esimerkiksi sukupuolen, iän tai etnisen taustan takia. Kysely tuo myös esiin eri toimijoiden – johdon, esimiesten ja työntekijöiden – roolin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Se toimii lisäksi tukena lakisääteisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatijoille, Arkio korostaa

KivaE-kyselyä on jo pilotoitu Kristiinankaupungissa. Koko henkilöstölle toteutettuun kyselyyn vastasi reilut 200 työntekijää. Tulokset käytiin läpi kaupungin johtoryhmässä sekä kaikille työntekijöille avoimessa infossa. Kaupunki käyttää kyselyn tuloksia apuna tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelman laatimisessa. Lisäksi kyselyä on pilotoitu eri järjestöjen koulutuksissa, mm. Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön Järjestöalan koulutuksessa.

Helppokäyttöinen, verkossa toteutettava kysely on tarkoitus tuoda markkinoille ennen vuodenvaihdetta. Työpaikkojen on mahdollista tilata kysely KivaQn nettisivuilta ja toteuttaa se suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kotisivulta

ja tarja.arkio@kivaq.fi