Usein kysyttyä workshopeista

Kuka KivaQ-kehittämisworkshopiin osallistuu?

KivaQ-workshopit toteutetaan tavallisesti työtiimitasolla. Työtiimi voi olla esimerkiksi päiväkodin henkilökunta, sairaalaosasto, isomman organisaation IT-osasto tai johtoryhmä tai vaikka pienemmän organisaation koko henkilökunta. KivaQ-workshopiin osallistuu mieluiten koko työtiimi, mutta aina mahdollisimman suuri osa työtiimistä, esimies/esimiehet mukaan lukien. Tavallinen työtiimin koko on noin 6−35 henkilöä. Kehittämisworkshopit ovat yksityisiä, joten yhteen workshopiin osallistuu ainoastaan yksi työtiimi.

Mitä workshopin aikana tapahtuu?

KivaQ-workshopin aikana osallistujat keskittyvät nimenomaan oman työhyvinvointinsa kehittämiseen, mikä takaa jokaisen yksilön kiinnostuksen ja sitoutumisen. KivaQ-workshopin tavoitteena on avata työtiimin jäsenten välinen aito vuorovaikutus ja keskustelun kautta luoda yhteisymmärrystä ja halua kehittää yhteistä työhyvinvointia. KivaQ-menetelmän osallistava työtapa sekä yhteinen priorisointi ehkäisevät myös mahdollista muutosvastarintaa sovittujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Mitä workshopin jälkeen tapahtuu?

KivaQ-workshopin jälkeen työtiimi toteuttaa yhdessä sovitut käytännön toimenpiteet työpaikallaan. Tämän jälkeen (yleensä 3−6 kuukauden päästä) työhyvinvoinnin tila mitataan KivaQ-kyselyllä ja toteutetut toimenpiteet käydään läpi fasilitaattorin seurantatapaamisella. Seurantatapaamisen aikana suunnitellaan myös käytännön toimenpiteitä sille kehittämiskohteelle, joka sai KivaQ-workshopin aikana toiseksi eniten priorisointipisteitä. Näin luodaan kehittämistyölle jatkuvuutta ja varmistetaan, ettei yritetä kehittää kaikkea liian nopeasti. KivaQ-seurantaan kannattaa varata aikaa 4 tuntia. Seurantatapaamisia on yleensä yhteensä 3, koko prosessi kestää noin 1–1,5 vuotta.

KivaQ antaa työtiimeille työkalut, joilla he pystyvät itse jatkamaan työhyvinvointinsa kehittämistä nyt ja tulevaisuudessa. Tällä tavalla rakennetaan yrityksen toiminnalle kestävä pohja eli hyvinvoiva henkilöstö, joka parantaa sen kokonaistuottavuutta ja tulosta.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _