Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

KivaQ E-tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

KivaQ E-kyselyllä selvität helposti ja edullisesti työntekijöiden kokemukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työyhteisössä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus kysely tuo esiin eri toimijoiden eli johdon, esimiesten ja työntekijöiden roolin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kokemukset mahdollisesta syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Kyselyn avulla voit parantaa koko henkilöstön työhyvinvointia ja ottaa työntekijöiden erilaisen osaamisen paremmin käyttöön – sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään tms. katsomatta.

Kyselyn kautta saadaan tietoa siitä, miten tasa-arvon eri osa-alueiden koetaan toteutuvan työyhteisössä. Onko naisten ja miesten kokemuksissa eroja? Mihin asioihin juuri meidän työyhteisössä tulisi keskittyä? Kysely on kanava koko henkilöstölle kertoa mielipiteensä siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Se on myös tärkeä apuväline mahdollisen epätasa-arvoisen toiminnan ennalta ehkäisemisessä.

tasa-arvokysely tasa-arvon mittaaminen

Tasa-arvon mittaaminen

KivaQ E-kysely on erinomainen työkalu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatijoille. Kyselyä laadittaessa on otettu huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön velvoitteet sekä hyödynnetty työelämän tutkimustietoa.

Kyselyssä on yhdeksän peruskysymystä ja se on mahdollista toteuttaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyyn on mahdollista räätälöidä lisäkysymyksiä sekä jakaa vastaajat ryhmiin esimerkiksi iän, sukupuolen tai yksikön mukaan. Kaikki toiminnot eli kysymykset, vastaukset ja analyysityökalu ovat tilaajan käytössä netissä, eikä ohjelmistolisenssejä tai avausmaksuja tarvita. Tasa-arvon mittaaminen on siis tehty todella helpoksi ja edulliseksi.

Kyselyn toteuttamisessa luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Siksi kyselyyn vastataan nimettömänä. Tämä edesauttaa myös korkean vastausprosentin saamista ja parantaa vastausten luotettavuutta.

ALM Partners tunnisti kehityskohteet KivaE:n avulla. Lue uutinen tästä.

Tutustu kyselyyn tästä.

Tilaa kysely tästä.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _