Kehittämisworkshopeilla tuloksellinen ja kestävä työhyvinvointi

Kehittämisworkshop

KivaQ-kehittämisworkshopien (ent. Metal Age) tavoite on parantaa yrityksen kokonaistuottavuutta ja kannattavuutta työhyvinvointia kehittämällä. Kehittämisworkshop luo työpaikoille konkreettisia ja räätälöityjä, yhdessä sovittuja käytännön toimenpiteitä. Tärkeä osa KivaQ-menetelmää on kehittymisen seuranta ja innovatiivisen kehitystoiminnan rakentaminen osaksi työpaikan arkea.

KivaQ-kehittämisworkshopeissa käytetään Ove Näsmanin tieteellisesti ja käytännössä tehokkaaksi todettua menetelmää. Workshopit voivat olla 1-2 päivän mittaisia. Niissä tiimi hakee yhdessä tärkeimmät, omaan työyhteisöön, sopivat kehittämiskohteet ja toimintatavat. Priorisoinnin kautta tiimin jäsenet pääsevät keskustelemaan tärkeimmistä asioista ja yhdessä päättämään olennaisesta kehityskohteesta tällä hetkellä, näin sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin paranee merkittävästi. Menetelmä ei perustu valmiisiin vastauksiin, vaan saa osallistujat löytämään ratkaisuja yhteisen työhyvinvoinnin parantamiseksi. Systemaattinen seuranta (2-3 kertaa noin 3-6 kuukauden välein) antaa tarvittavaa tukea ja varmistaa yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteutuksen. 

 

kehittämisworkshop

Asiakasyrityksemme päätti katkaista sairauspoissaolojen nousun. Työyhteisön kehittäminen aloitettiin tammikuussa 2007.

Työyhteisön kehittäminen

KivaQ-kehittämisworksopeja on käytetty ja käytetään menestyksekkäästi kaikilla aloilla, erikokoisissa organisaatioissa ja eri-ikäisten keskuudessa. Workshopin ovat kehittäneet työterveyshuollon erikoislääkäri Ove Näsman sekä Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Juhani Ilmarinen

KivaQ tekee yhteistyötä Hotel Kasnäsin kanssa ja kehittämisworkshoppeja järjestetetään säännöllisesti Kasnäsin tiloissa. Osallistujat saavat workshopin ohella nauttia Saaristomeren ainutlaatuisesta luonnosta ja kylpylän hyvinvointipalveluista.

kivaq facilitaattori

KivaQ fasilitaattori

KivaQ on kouluttanut workshoppien vetämiseen erikoistuneita fasilitaattoreita eri puolella Suomea. Tutustu KivaQ fasilitaattoreihin tästä.

KivaQ-kehittämisworkshopissa

  • löydetään työyhteisölle sopivat kehittämiskohteet priorisoinnin avulla
  • keskitytään ratkaisuihin ongelmien sijaan
  • rakennetaan konkreettisia toimenpiteitä, ei pelkästään hienoja sanoja
  • jokainen osallistuu kehittämiseen ja sitoutuu sovittuun
  • opitaan tekemään kehittämisestä ja innovatiivisesta kulttuurista osa työpaikan arkea

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _