Luo positiivinen imago organisaatiostanne. Kartoita ja kehitä vastuullisuutta ja etiikkaa, jotta voitte helpommin rekrytoida ja pitää palveluksessanne huipputyöntekijöitänne.

Vastuullisuus ja etiikka ovat usein ratkaisevia, jotta työpaikka ja organisaatio koetaan houkuttelevaksi erityisesti nuoremmille työntekijöille. Haluatteko tietää, miten työntekijänne kokevat yrityksenne vastuullisen ja eettisen kulttuurin? Olemme nyt julkaisseet uuden kyselyn, jossa on 11 vakiokysymystä, jotka sopivat kaikentyyppisille työpaikoille ja organisaatioille.

KivaQ R&E (Responsibility and Ethics) kyselyn on kehittänyt KivaQ OyAb yhteistyössä Code of Conduct Companyn kanssa, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Työntekijöiltä kestää vain muutaman minuutin vastata kyselyyn, ja saatte arvokasta tietoa siitä, miten voitte kehittää työpaikkaanne ja organisaatiotanne. Kyselyssä lasketaan työpaikalle R&E-indeksi, jonka avulla on helppo seurata omaa kehitystä ja vertailla itseään muihin työpaikkoihin.

Vastuullisuuden ja etiikan priorisointi ei ole vain oikea asia, vaan se voi myös lisätä tuottavuutta, parantaa imagoa ja lisätä työntekijöiden sitoutumista. Joten miksi odottaa? Anna meidän auttaa teitä selvittämään, miten organisaationne voi olla vieläkin parempi. Tilaa kyselynne nyt!

KivaQ R&E-kyselyn vakiokysymykset

SAATEKIRJE

Oikeanlainen ja oikeaan aikaan vastaajille lähetetty saatekirje on oleellinen tekijä korkean vastausprosentin varmistamisessa. Seuraavasta linkistä voit ladata valmiin pohjan kirjeelle, docx-tiedosto.

Hinnasto

KivaQ R&E kyselyn hinta koostuu perusmaksusta ja vastaajamaksuista. Perusmaksu määräytyy vastaajien ja lisäkysymysten lukumäärän perusteella. Vastaajamaksu puolestaan määräytyy vastaajien lukumäärän perusteella. Kaikkiin hintoihin lisätään Suomessa alv 24 %.

Vastaajien lukumäärä 11 perus
kysymystä
1-3 Lisä
kysymystä
4-9 Lisä
kysymystä
10-20 Lisä
kysymystä
Vastaaja
maksu
<=50 66 € 132 € 209 € 297 € 6.60 €
51-250 121 € 187 € 264 € 352 € 5.50 €
251-500 506 € 572 € 649 € 737 € 3.96 €
501-1000 1111 € 1177 € 1254 € 1342 € 2.75 €
1001-2000 2211 € 2277 € 2354 € 2442 € 1.65 €
2001-10000 3311 € 3377 € 3454 € 3542 € 1.10  €
> 10000 8811 € 8877 € 8954 € 9042  € 0.55 €

Päivitetty 04.03.2023

Kyselyn kokonaishinta lasketaan kaavalla: perusmaksu + vastaajamaksu x vastaajien lukumäärä.

Hintaesimerkki 1.
Vastaajia on 65 ja lisäkysymyksiä 3
Hinta: perusmaksu 187,00€ + vastaajamaksu 5,50€ x 65
Yhteensä: 544,50€

Hintaesimerkki 2.
Vastaajia on 350 ja lisäkysymyksiä
Hinta: perusmaksu 649,00€ + vastaajamaksu 3,96€ x 350
Yhteensä: 2035,00€

Kyselyn hinnat konsulttipalveluna

Vastaajien määrä Yleinen vastauslinkki Yksilölliset vastauslinkit
<=20 1900 € 2100 €
21 – 50 3250 € 3500 €
51 – 100 3900 € 4250 €
101 – 200 4900 € 5400 €
201 -300 5500 € 6050 €
301 – 400 6100 € 6700 €
401 – 500 6700 € 7350 €
> 500 Pyydä tarjous Pyydä tarjous

Kaikkiin hintoihin lisätään Suomessa alv 24 % ja Suomen ulkopuolella voimassa olevien verosääntöjen mukaan.

KivaQlta konsulttipalveluna tilattuun kyselyyn sisältyy:

  • Ensimmäinen kokous (1 h), jossa suunnitellaan kyselyn yksityiskohdat ja sovitaan seuraavan vaiheen menettelyistä.
  • Selvitetään tarve ja tavoite sisällyttää enintään 3 valinnaista lisäkysymystä.
  • Kyselyn rakentaminen KivaQ:n ainutlaatuisella ohjelmistolla.
  • Kirjautumistiedot kyselyn tuloksia varten sovitulle asiakkaan yhteyshenkilölle
  • Analyysi: vastausten jakauma, ristiintauluko ja vertailut (toimialat, osastot ja saatavilla olevat aikaisemmat KivaQ R&E kyselytulokset)
  • ​​Suosituksia konkreettisista toimenpiteistä kyselytulostenne perusteella.
  • Raportti .pdf- ja/tai PowerPoint-muodossa analyysin perusteella.
  • Tulosten esittelyt asiakkaan johdolle (2h) ja henkilökunnalle (1h)

Huomaa: Matkakulut eivät sisälly hintoihin.

Haluatko tilata KivaQ R&E-kyselyn konsulttipalveluna? Voit olla meihin myös suoraan yhteydessä, katso yhteystiedot.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _