KivaQ-GoesGlobal -hanke

KivaQ:n viime syksynä käynnistämä GoesGlobal -hanke on edennyt, ja tunnustelut Hollannin markkinoilla ovat alkaneet. Kävimme 10.-12.5. Hollannissa tapaamassa paikallisia toimijoita ja esittelemässä KivaQ:n palvelutarjontaa. Matkan aikana järjestimme yhteistyössä paikallisen kumppanimme TradeMillin Petra Wullingsin kanssa yhden päivän workshopin sekä tapasimme yritysten edustajia. Saimme arvokasta palautetta ja oppia Hollannin työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä asioista. Jatkamme hankkeen puitteissa pilotti-yritysten etsintää sekä selvitämme markkinointiviestinnän kohdentamista.

GoesGlobalWorkshop

Workshop Castricumissa, Hollannissa 12.5.2017.

Hankkeen taustaa

eu_eakr_esr_fi_vertical_20mm_rgbKivaQ on käynnistänyt EU:n rakennerahasto-ohjelman tuella KivaQ-GoesGlobal-hankkeen. Sen tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa tullaan selvittämään ulkopuolista asiantuntija-apua hyödyntäen kohdemaiden (Ruotsi, Hollanti, Iso-Britannia) markkinatilanne sekä vieraillaan alan messuilla ja etsitään paikallisia yhteistyökumppaneita. Hankkeen tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan laajentamisessa uusiin kohdemaihin.Hankkeessa kehitetään KivaQ W-työhyvinvointikyselyn rinnalle KivaQ E(Equality)-tasa-arvokysely.

vipuvoimaaeu_2014_2020_rgbKivaQ-GoesGlobal -hankkeelle on myönnetty kehittämisavustusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (Toimintalinja 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky). Hankkeen toteutusaikataulu on 30.8.2016-31.8.2018. Hankehakemuksen yksilöidyt tiedot löytyvät täältä (Rakennerahastotietopalvelut).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _