Ohjeita KivaQ W-työhyvinvointikyselyn toteuttamiseen

KivaQ W-kysely on lyhyt, nopea ja käyttäjäystävällinen mutta samalla kattava työhyvinvointikysely. Työntekijät vastaavat mielellään KivaQ W-kyselyyn sen vaivattomuuden ja anonymiteetin takia.

Tilaaminen ja maksaminen

KivaQ W-kysely tilataan verkosta. Täytä tilauslomake kyselyn verkkosivuilla, niin saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Maksaminen tapahtuu verkkopankin välityksellä, luottokortilla tai laskulla. Maksamisen jälkeen saat käyttöösi kyselytunnuksen ja salasanan kyselyn tulosten analysointia varten. KivaQ W-kyselyn voi tilata myös konsulttipalveluna.

Kysymykset

Kyselyssä on 7 vakiokysymystä, joiden avulla mitataan työhyvinvointia. Lyhyen kyselyn etuihin kuuluu se, että tulokset sisältävät ainoastaan oleellista informaatiota. Vakiokysymysten lisäksi voit halutessasi lisätä kyselyyn 1−20 omaa kysymystä. Lisäkysymysten tarvetta tulee kuitenkin aina harkita tarkkaan, koska yleensä vastausprosentti laskee, mikäli kysely pitenee.

Henkilöstön jakaminen ryhmiin

Jos kyselyn tilaaja on isompi organisaatio, voi olla aiheellista jakaa henkilöstö ryhmiin esim. organisaatiorakenteen mukaisesti. Ryhmittelyssä on kuitenkin huomioitava vastaajien anonymiteetin säilyminen. Jos vastaajalle syntyy käsitys, että ryhmittelyperusteiden perusteella voidaan jäljittää yksittäisiä vastauksia, niin vastausprosentti useimmiten laskee. Jo jako iän ja sukupuolen mukaan voi laskea vastausprosenttia. Vastaajaryhmän vähimmäiskokona pidetään tavallisesti 20 henkilöä.

Tilaaja voi halutessaan tilata omat salasanat yhdelle vastaajaryhmälle, jolloin esim. yrityksen eri osastojen päälliköt voivat tarkastella oman osastonsa tuloksia mutta eivät muiden osastojen tuloksia.

Saatekirje

Oikeanlainen ja oikeaan aikaan vastaajille lähetetty saatekirje on oleellinen tekijä korkean vastausprosentin varmistamisessa. Seuraavasta linkistä voit ladata valmiin pohjan kirjeelle, docx-tiedosto.

Kyselyyn vastaaminen

KivaQ W-kyselyyn vastataan ensisijaisesti verkossa joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Kyselyyn pääsee tilausvahvistuksesta löytyvän linkin kautta, se välitetään saatekirjeen kera kaikille vastaajille. Kyselyyn voi vastata myös menemällä osoitteeseen www.kivaq.fi ja täyttämällä kyselykoodin sille varattuun kenttään. Tilausvahvistuksen mukana toimitetaan myös tulostettava versio kyselystä. Jos vastauksia kerätään myös paperille, tallentaa sopiva henkilö ne KivaQ-ohjelmaan. Paperivastauksia käytettäessä on anonymiteetin takaaminen erityisen tärkeää.

Tulosten tarkastelu ja analysointi

KivaQ W-työhyvinvointikyselyn tulokset tallentuvat reaaliaikaisesti verkkopohjaiseen analyysimoduuliin. Tuloksia pääsee tarkastelemaan ja analysoimaan kirjautumalla palveluun kyselytunnuksella ja salasanalla. Kun yritys tekee ensimmäisen kyselynsä, voidaan vertailukohtana hyödyntää KivaQ-ohjelman laajan vastauspankin referenssiaineistoja. Seuraavilla kyselykerroilla on olennaisinta verrata tuloksia yrityksen omaan edelliseen kyselyyn.

KivaQ-ohjelman analyysimoduuli mahdollistaa nopean ristiintaulukoinnin käyttäen kaikkia mahdollisia muuttujavaihtoehtoja. Ristiintaulukoinnit on mahdollista tallentaa myös myöhempää käyttöä varten. Tuloksia voi tarkastella joko numeerisesti tai graafisesti. Raakadatan käsittelyssä voi hyödyntää myös yleisimpiä taulukkolaskentaohjelmia (mm. MS Excel). Huom. Tuloksia analysoitaessa ei pidä käyttää samanaikaisesti useampia selainikkunoita.

Tulosten esittäminen vastaajille

KivaQ W-kyselyn oleellinen osa on tulosten esittäminen vastaajille sekä työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu yhdessä heidän kanssaan. Avoimuuteen perustuva toimintatapa motivoi henkilöstöä ja osaltaan varmistaa myös tulevien kyselyjen korkeat vastausprosentit. KivaQ W-kyselyn tulokset esitetään mukaansa tempaavassa muodossa, verkkopohjaisina interaktiivisina ristiintaulukointeina. Toimintatapa takaa vastaajien kiinnostuksen ja sitoutumisen myös jatkossa.

Jos organisaatio ei halua itse laatia kyselyä tai esittää tuloksia, on KivaQ W-työhyvinvointikysely mahdollista tilata myös konsulttipalveluna valmiina pakettiratkaisuna. Kysy lisää mahdollisuuksista. Konsulttipalvelun hinnat ja sisällön löydät täältä.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _